Formularz kontaktowy

Poniższy formularz pozwoli nam zbadać możliwości pozyskiwania środków unijnych bądź innych form wsparcia dedykowanych Państwa firmie

Informacje nt. przedsiębiorstwa.

Proszę wskazać: a. pełną nazwę firmy b. datę utworzenia/rejestracji firmy c.szacunkową wartość przychodów za ostatni rok obrotowy d. liczbę zatrudnionych pracowników (pełne etaty) e. kod PKD wiodącej działalności firmy.

Informacje nt. prowadzonej działalności gospodarczej.

Proszę wskazać: a. branżę, główne produkty/usługi b. główną grupę/ grupy odbiorców docelowych.

Informacje nt. działalności eksportowej.

Proszę wybrać tylko jedno z poniższych wskazań.

Informacje nt. planowanej inwestycji.

Proszę wskazać: a. krótki opis - przedmiot inwestycji, np. wprowadzenie nowych produktów/usług, wprowadzenie nowej technologii, usprawnienie produkcji itp. b. szacunkową wartość inwestycji c. wydatki będące przedmiotem inwestycji d. planowany termin realizacji.

Informacje dodatkowe.

Czy przedsiębiorstwo posiada (możliwe wskazanie dowolnej liczby odpowiedzi):

Prosimy o zaznaczenie.

Adres korespondencyjny:

EuroSpektrum s.c.

ul. Drobnera 36/19

50 257 Wrocław

Telefon:

+48 668 890 202

E-mail:

biuro@eurospektrum.pl

szkolenia@eurospektrum.pl

Dane do faktur:

EuroSpektrum s.c.

ul. Drobnera 36/19

50 257 Wrocław

NIP:

898 211 11 41

REGON:

020-528-234

Konto bankowe:

Raiffeisen Bank Polska S. A.

17 2340 0009 7690 2420 0000 0103

Lokalizacja siedziby: