EUROSPEKTRUM świadczy kompleksowe usługi doradcze dla przedsiębiorstw związane z pozyskiwaniem zewnętrznych środków (głównie z funduszy UE), a także realizacją i rozliczaniem wygranych projektów.        

 

Jeśli:

 • pragniesz uzyskać dofinansowanie na wsparcie swojej działalności
 • masz pomysł na innowacyjny produkt/ usługę/ biznes
 • chcesz dowiedzieć się jakie są szanse na uzyskanie dofinansowania dla istniejącego przedsiębiorstwa
 • potrzebujesz konsultacji przy tworzeniu dokumentacji projektowej (biznesplany, strategie, analizy, itp)
 • szukasz partnera, który zadba o prawidłową realizację i rozliczenie prowadzonego projektu

 

konsultacje.png

A. Usługi poświęcone przygotowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej umożliwiającej ubieganie się o dotację:


Etap I

Badanie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa oraz weryfikacja możliwości pozyskania dofinansowania. Stały monitoring aktualnych konkursów dotacyjnych:

 • Analiza i weryfikacja planów inwestycyjnych Klienta pod kątem dostępnych funduszy UE.
 • Rekomendacja najkorzystniejszych rozwiązań dla przedmiotowego projektu inwestycyjnego.
 • Monitoring dostępnych konkursów dotacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020.

Etap II

Audyt kryteriów formalnych i merytorycznych pod wybrany konkurs – badanie poziomu przygotowania przedsiębiorstwa do udziału w procesie aplikacyjnym w ramach konkursu, w oparciu o aktualne kryteria i dokumentację:

 • Weryfikacja wszystkich aspektów formalnych związanych z uczestnictwem w konkursie.
 • Wybór źródła finansowania i zabezpieczenia  inwestycji z uwzględnieniem planowanego terminu naboru wniosków aplikacyjnych i ogólnego harmonogramu konkursowego.
 • Symulacja oceny szans pozyskania dofinansowania w oparciu  o kryteria punktowane i dokumentację konkursową

Etap III

Przygotowanie dokumentacji konkursowej.

 • Sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z elementami biznes-planu – poszczególne kroki realizowane we współpracy z klientem (w oparciu o kontakt telefoniczny, mailowy, Skype, spotkania face-to-face).
 • Wsparcie w zakresie przygotowania montażu finansowego inwestycji.
 • Sporządzenie wszystkich niezbędnych załączników formalnych, opcjonalnie załączników merytorycznych na prośbę klienta.
 • Walidacja wniosku o dofinansowanie i przeprowadzenie przez procedurę rejestracji.
 • Skompletowanie dokumentacji w formie papierowej – wniosku o dofinansowanie i załączników – oraz złożenie w Instytucji Pośredniczącej w dysponowaniu funduszami z UE.

Etap IV

Przeprowadzenie wniosku przez etap oceny formalnej i merytorycznej.

 • Kontakt z Instytucją Pośredniczącą.
 • Przygotowanie ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień do wniosku na etapie oceny projektu

Etap V

Finalizacja: podpisanie Umowy o dofinansowanie

 • Wsparcie przy przygotowaniu niezbędnych załączników na etapie finalizacji Umowy o dofinansowanie.

B. Usługi poświęcone zarządzaniu finansowemu i administracyjnemu projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

 

Uzyskanie grantu jest jedynie częścią sukcesu. Prawdziwym sukcesem w realizacji przedsięwzięcia jest jego prawidłowy przebieg oraz zakończenie.
Sprawne zarządzanie finansową częścią projektu wymaga znajomości odrębnych przepisów, rozporządzeń oraz procedur, które bardzo często ulegają zmianie. Rozliczanie finansowe projektu wymaga innego podejścia, niż tradycyjne prowadzenie ksiąg rachunkowych i stanowi zazwyczaj dodatkowe obciążenie dla działu księgowego, natomiast zarządzanie realizacją projektu wymaga doświadczenia i znajomości dodatkowych procedur, które pomagają w późniejszych etapach rozliczenia projektu.

 

Na oferowane przez nas usługi ROZLICZANIA PROJEKTÓW - Zarządzania Finansowego i Administracyjnego Projektami UE składają się: 

  rozliczanie.png

 

Współpracując z nami otrzymujesz:

 • gwarancję prawidłowego, sprawnego i terminowego rozliczenia wykorzystanych środków
 • oszczędność czasu
 • usprawnienie zarządzania projektem
 • prawidłowe i bezbłędne rozliczenie
 • brak ryzyka zwrotu części dotacji na skutek niepoprawnie rozliczonego projektu
 • brak konieczności studiowania przepisów i dokumentacji związanej z realizacją projektu
 • możliwość skupienia się na podstawowej działalności firmy, zamiast na poprawnym jego rozliczaniu

 

Zapraszamy do współpracy

C. Organizacja szkoleń eksportowych


Specjalizujemy się w szkoleniach eksportowych . Prowadzimy je na terenie całej Polski zarówno w formie otwartej jak i zamkniętej, a także w formie intensywnego coachingu eksportowego. Dzięki naszym szkoleniom dowiesz się, jak eksportować efektywnie.

 

Najpopularniejsze tematy szkoleń:

 • Strategia eksportowa- dowiesz się jak skutecznie wejść na rynki zagraniczne i pozyskiwać nowych kontrahentów;
 • Jak generować zyski i minimalizować ryzyko- poznasz sprawdzone metody zabezpieczania transakcji międzynarodowych
 • Marketing międzynarodowy- dowiesz się jak efektywnie dobierać narzędzia marketingowe na rynkach zagranicznych i jak wykorzystać je w pozyskiwaniu zagranicznych kontrahentów
 • Kontrakty międzynarodowe- nauczysz się jak zawierać korzystne umowy oraz poznasz najistotniejsze dokumenty w handlu międzynarodowym;
 • Negocjacje międzynarodowe- dowiesz się jak skutecznie negocjować w środowisku wielokulturowym;
 • Dotacje na eksport- dowiesz się jak znaleźć najlepsze możliwości pozyskania dofinansowania na działania eksportowe 

D.Doradztwo eksportowe


Doradzamy przedsiębiorcom jak efektywnie korzystać z możliwości płynących z międzynarodowej wymiany handlowej, jak dywersyfikować ryzyko oraz jak wygrywać z konkurencją na rynkach zagranicznych, a co najważniejsze pomagamy w  pozyskiwaniu zagranicznych kontrahentów. Dla naszych partnerów zdobywamy rynki zagraniczne oraz pozyskujemy wsparcie finansowe ze środków publicznych na rozwój ich działalności eksportowej.

Posiadamy wyspecjalizowany dział doradztwa eksportowego Export-Experts, skupiający konsultantów, handlowców oraz praktyków biznesu dla których misją jest wspieranie przyszłych i obecnych eksporterów w skutej ekspansji zagranicznej, a tym samym sukcesywnym zwiększaniu obrotów i zysków Twojej firmy.

 

Nasi konsultanci przeprowadzą Ciebie i Twoją firmę przez wszystkie etapy pozyskiwania zagranicznych kontrahentów. W ramach naszych usług masz możliwość wyboru formy współpracy:


I. Audyt możliwości eksportowych:

 • zweryfikujemy gotowość Twojej firmy do eksportu;
 • określimy indywidualne cele eksportowe;
 • dokonamy wstępnego wyboru rynków docelowych;
 • zaproponujemy działania, które powinieneś podjąć w ramach ekspansji na rynki zagraniczne

 

II. Działania strategiczne:

 • ustalimy rynki, które odznaczają się największym potencjałem eksportowym dla Twojej firmy;
 • wskażemy mocne i słabe strony Twojego produktu eksportowego w porównaniu z konkurencją na danym rynku;
 • określimy przewagi konkurencyjne Twojego przedsiębiorstwa i produktów na rynkach docelowych;
 • wskażemy działania niezbędne dla firmy w zakresie dostosowania do wymogów rynku;
 • zaproponujemy adaptację produktu do wymogów rynku zagranicznego;
 • wskażemy optymalną formę i zakres dystrybucji na rynkach docelowych;
 • określimy wskazówki w zakresie polityki cenowej na wybranych rynkach
 • ustalimy strategię eksportową

 

III. Działania eksportowe:

 • sporządzimy ofertę eksportową i zaadaptujemy ją do wymagań danych rynków docelowych;
 • wyszukamy i zweryfikujemy kontrahentów oraz nawiążemy kontakt;
 • przedstawimy ofertę zagranicznym kontrahentom i rozpoczniemy wstępne negocjacje w imieniu Twojej firmy