Przygotowanie przedsiębiorstwa ISYS Sp. z o. o. do ekspansji zagranicznej poprzez opracowanie kompleksowej długoterminowej strategii biznesowej, w zakresie rozwoju na wybranych rynkach unijnych i poza unijnych

ISYS Sp. z o. o.- "Przygotowanie przedsiębiorstwa ISYS Sp. z o. o. do ekspansji zagranicznej poprzez opracowanie kompleksowej długoterminowej strategii biznesowej, w zakresie rozwoju na wybranych rynkach unijnych i poza unijnych" (nr RPDS-01-04-01-02- 0021/15 ). Wartość projektu 41 650,00 zł

W ramach przyznanej dotacji w konkursie horyzontalnym dla Podziałania 1.4.1, Schemat 1.4.1 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj.dolnośląskiego na lata 2014-2020 zostanie opracowany model biznesowy w zakresie internacjonalizacji spółki ISYS na wybranych rynkach zagranicznych. 

        referencje       dotacje unijne eksport

Wzrost konkurencyjności firmy Alu-Lids Sp. z o.o. poprzez rozwój eksportu

Alu-Lids Sp. z o.o. - „Wzrost konkurencyjności firmy Alu-Lids Sp. z o.o. poprzez rozwój eksportu” (nr WND-POIG.06.01.00-02-137/13). Wartość projektu 523 474,22 zł

W ramach realizacji projektu firma Alu-Lids została przygotowana do rozwoju działalności eksportowej na nowych rynkach docelowych. Są to: rynek niemiecki, rynek rosyjski, rynek włoski i rynek hiszpański.  W trakcie realizacji projektu firma Eurospektrum była odpowiedzialna za organizacje wyjazdów zagranicznych, mających na celu pozyskiwanie zagranicznych partnerów poprzez zapewnienie wsparcia handlowego oraz językowego podczas spotkań, wybór potencjalnych partnerów na spotkania biznesowe, prezentację oferty firmy Alu-Lids, umówienie i ustalenie harmonogramu spotkań, a także organizację logistyki wyjazdów.

Wdrożenie nowoczesnej i innowacyjnej platformy transakcyjnej

Mediaverse Sp. z o.o. - „Wdrożenie nowoczesnej i innowacyjnej platformy transakcyjnej wspierającej unikatowy proces transakcji on-line dla usług marketingowych” (nr WND-RPDS.01.01.00-02-038/09). Wartość projektu 236 924,00 zł 

Rozwój usług Flexvision Sp. z o.o. poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu ekranu LED

Flexvision Sp. z o. o., tytuł projektu: „Rozwinięcie usług firmy Flexvision Sp. z o.o. poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu ekranu LED” (nr WND-RPDS.01.01.00-02-303/14), wartość projektu: 746 673,48 zł.

W ramach realizacji projektu została wdrożona ulepszona usługa organizacji kompleksowej oprawy audiowizualnej imprez masowych, przy wykorzystaniu systemu innowacyjnych ekranów LED. Wdrożona ulepszona usługa stanowiła innowacyjność produktową na poziomie przedsiębiorstwa. Wdrożenie innowacji produktowej było możliwe dzięki doposażeniu zasobów technicznych przedsiębiorstwa w nowe środki trwałe, tu kabinety ekranu LED, mobilne zestawy PC, procesory sygnału video, uniwersalną konstrukcję nośną, laptop do obróbki graficznej, laptop reżyserski, mobilne tablice rozdzielcze, skrzynie eventowe oraz mobilne studio video. Wdrożenie ulepszonej usługi umożliwiło otwarcie się przedsiębiorstwa na nowy rynek zleceń organizacji opraw multimedialnych w wariancie „premium”

 

Referencje przygotowanie_wniosku_rpo_wd.1.1.a2_flexvision.jpg

Rozbudowa zaplecza maszynowego firmy C.I.T. w celu rozszerzenie oferty o nową usługę świadczoną w podsystemie energia

Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o. o., tytuł projektu: „Rozbudowa zaplecza maszynowego firmy C.I.T. w celu rozszerzenie oferty o nową usługę świadczoną w podsystemie energia”(nr WND-RPDS.01.01.00-02-093/14), wartość projektu: 184 415,59zł.

Celem projektu była rozbudowa zaplecza maszynowego firmy Certyfikacja Infrastruktury Transportu sp. z o.o. w celu rozszerzenia oferty o nową usługę świadczoną w podsystemie „energia”. W ramach realizacji projektu zakupiono wymuszalnik prądu stałego, przyrząd pomiarowy DC oraz samochód dedykowany usłudze transportu wymuszalnika.

Wdrożenie innowacyjnej aplikacji internetowej Twój Manager

Plasticman Maciej Borowik - „Wdrożenie innowacyjnej aplikacji internetowej Twój Manager - usługi na czas” (nr WND-POIG.08.01.00-02-255/09). Wartość projektu 973 600 zł

"Firma EuroSpektrum s.c. opracowała na rzecz firmy Plasticman Maciej Borowik wniosek pt.: Wdrożenie innowacyjnej aplikacji internetowej Twój manager – usługi na czas,działanie 8.1, POIG. (…) Nasza współpraca zaowocowała otrzymaniem dofinansowania do składanego wniosku. Firma EuroSpektrum s.c. posiada wysoko wykfalifikowanych pracowników, będących w stanie sprostać najwyższym wymaganiom klienta, umiejących precyzyjnie, profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem wykonać stawiane im zadania"

Referencje jpg referencje_plasticman 

Wdrożenie nowej technologii obróbki kamienia naturalnego w przedsiębiorstwie ONYKS

ONYKS Sp. z o. o., tytuł projektu: „Wdrożenie nowej technologii obróbki kamienia naturalnego w przedsiębiorstwie ONYKS, w celu rozszerzenia oferty” (nr WND-RPDS.01.01.00-02-012/14), wartość projektu: 543 045,00 zł.

Przygotowania do EURO2012- razem możemy więcej!

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej - „Przygotowania do EURO2012- razem możemy więcej!” (nr WND-POKL.08.01.02-02-099/10). Wartość projektu 868 445,00 zł

Umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Fehchem poprzez rozwój eksportu

Fehchem Piotr Rodak - „Umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Fehchem Piotr Rodak poprzez rozwój eksportu”(nr WND-POIG.06.01.00-16-008/12). Wartość projektu 377 455,40 zł 

4_referencje___pozyskanie_dofinansowania_w_ramach_6.1_po_ig.jpg

Wdrożenie innowacyjnych usług dedykowanych dla obsługi firm przemysłowych

Zakład Elektroniczno-Maszynowy Mirosław Janiszewski, tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnych usług dedykowanych dla obsługi firm przemysłowych” (nr WND-RPDS.01.01.00-02-275/14), wartość projektu: 1 072 760,49zł.

Dzięki doposażeniu parku maszynowego firmy w 5-osiową frezarkę CNC, znakowarkę przenośną, oprogramowanie do projektowania CAM oraz specjalistyczny samochód dostawczy, wdrożono nową technologię, noszącą znamiona innowacyjności procesowej. W wyniku realizacji projektu została także uruchomiona nowa strona internetowa firmy z aplikacją zakupów on-line. 

pdf refrencje_rozliczanie_rpo_wd.1.1.a2_zem 

pdf przygotowanie_wniosku_rpo_wd.1.1.a2_zem 

Akademia Profesjonalnego Wizerunku Firmy w Internecie

Przeszkolono 144 Uczestniczki podczas 1152godzin zajęć. Projekt realizowany w terminie styczeń 2013 – marzec 2014. Wartość projektu: 725 123,23 zł.

Szkolenia umożliwiły poprawienie wizerunku firmy w Internecie, podniesienie kompetencji jej pracowników  oraz zwiększenie zaufania klientów i docelowo przychodów firmy. Program zakładał zwiększenie kompetencji uczestniczek i kwalifikacji zawodowych umożliwiających awans i wyższe zarobki.

Szkolenie składało się z 4 modułów: interpersonalnego(16h zajęć/grupę), informatycznego(32h zajęć/grupę), graficzno-fotograficzny(24h zajęć/grupę), marketing z naciskiem na neuromarketing(24h zajęć/grupę). Uczestniczki mają zapewnione aparaty fotograficzne na zajęcia, indywidualne stanowiska pracy przy komputerze.

Umocnienie pozycji konkurencyjnej EuroSpektrum s.c. poprzez wejście na rynki zagraniczne

Eurospektrum - “Umocnienie pozycji konkurencyjnej EuroSpektrum s.c. poprzez wejście na rynki zagraniczne”(WND. POIG.06.01.00-02-106/13). Wartość projektu 545 741,15 zł

Przedszkole ABC miejscem upowszechniania edukacji przedszkolnej

Przedszkole ABC Katarzyna Gabarska (EuroSpektrum jako partner) - „Przedszkole ABC miejscem upowszechniania edukacji przedszkolnej i wszechstronnego rozwoju dziecka"(nr WND-POKL.09.01.01-02-018/11). Wartość projektu - 871 055,01 zł

„Rekomendujemy firmę EuroSpektrum s.c. jako profesjonalnego partnera w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz wsparcia przy realizacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych (…) Rzetelność, profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków oraz duże doświadczenie w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych to tylko niektóre z zalet pracowników EuroSpektrum.”
Katarzyna Borowicz-Gabarska
Dyrektor w Przedszkole ABC    referencje_przedszkole_abc.jpg


przedszkole_abc_plakat.jpg

EURO2012- szansa turystyczna dolnośląskich subregionów

Dolnośląska Organizacja Turystyczna - „EURO2012- szansa turystyczna dolnośląskich subregionów”(nr WND-POKL.08.01.02-02-100/10). Wartość projektu 1 260 928,00 zł

Poszerzenie oferty usług poligraficzno-introligatorskich P.P.Aries o usługę hot-stampingu

Przedsiębiorstwo Poligraficzne „ARIES” Michał Bubiak, tytuł projektu: „Poszerzenie oferty usług poligraficzno-introligatorskich P.P.Aries o usługę hot-stampingu, poprzez modernizację parku maszynowego w oparciu o zakup przystawki złocącej oraz maszyny typograficznej” (nr WND-RPDS.01.01.00-02-279/14), wartość projektu: 136 837,50zł.

W ramach realizacji projektu do oferty przedsiębiorstwa została wdrożona innowacyjna usługa poligraficzno-introligatorska uszlachetniania wydruków w technologii hot-stampingu. W ramach realizacji projektu został także wdrożony innowacyjny proces świadczenia usługi, opracowany przez specjalistów działu konstruktorsko-technologicznego firmy. Założenia innowacji powstały dzięki współpracy Beneficjenta z partnerami z sieci inwestycyjnej „Triumphus”. Wdrożone zmiany umożliwiły firmie otwarcie się na nowy rynek zleceń wydruków luksusowych. Innowacja procesowa wdrożona została w oparciu o takie funkcjonalności, jak kontrola prowadzenia i położenia arkusza, zabezpieczenie przez przeciążeniem, system oszczędzania energii oraz elementy podnoszące bezpieczeństwo pracy.

Referencje 12_urzadm_pilawa.jpg pdf przygotowanie_wniosku_rpo_wd.1.1.a2_p.p.aries 

Stworzenie platformy internetowej zintegrowanej z platformą mobilną

TR Invest SA- „Stworzenie platformy internetowej zintegrowanej z platformą mobilną, umożliwiającą definiowanie list zakupowych, przegląd cenowy oraz zamówienie produktów FMCG dostarczonych od sklepów online współpracujących z platformą”(nr WND-POIG.08.01.00-02-136/12). Wartość projektu - 699 960,00 zł

„Jesteśmy w pełni zadowoleni z usług firmy EuroSpektrum s.c., którą oceniamy jako solidnego i rzetelnego usługodawcę, którego warto polecić nowym klientom.”
Tomasz Kwieciński
Prezes Zarządu TR Invest S.A.Referencje - pdf referencje_tr_invest 

Wzrost konkurencyjności firmy Quality Heat Sp. z o.o. poprzez rozwój eksportu

Quality Heat Sp. z o.o. - „Wzrost konkurencyjności firmy Quality Heat Sp. z o.o. poprzez rozwój eksportu” (nr WND-POIG.06.01.00-02-112/13). Wartość projektu 521 033,15 zł

Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem własnego umysłu

Gmina Piława Górna - „Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem własnego umysłu” (WND.POKL.09.01.02-02-030/10). Wartość projektu 1 252 227,00 zł 

„Firma EuroSpektrum s.c. wykonała na rzecz Gminy Piława Górna wniosek o dofinansowanie projektu „Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem własnego umysłu” (…) Wniosek przeszedł kwalifikacje formalne i merytoryczne, w efekcie przyznano Gminie Piława Górna dofinansowanie. (…) Współpraca z firmą EuroSpektrum s.c. przyniosła oczekiwane rezultaty, przebiegła bardzo sprawnie, w miłej atmosferze”.

Burmistrz Miasta Piława Górna 

Dobry, lepszy, a z nami najlepszy

EuroSpektrum - "Dobry, lepszy, a z nami najlepszy" (nr WND-POKL.08.01.01-02-156/10-00). Wartość projektu 758 504,60 zł

Szkolenie, zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, obejmowały zajęcia ze szkoleniowcami i doradcami zawodowymi. Celem projektu  było kompleksowe podniesienie kwalifikacji osób pracujących na terenie województwa dolnośląskiego, zatrudnionych w mikro i małych przedsiębiorstwach. Realizacja projektu umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności 84 pracowników w zakresie sprzedaży, negocjacji, asertywności, Business English, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz pobudzeniu kreatywności w obszarach koniecznych do prawidłowego wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego i zawodów pokrewnych.

Sprawni i aktywni w pracy!

Industry PersonnelServices Sp. z o.o. - „Sprawni i aktywni w pracy!”(nr WND-POKL.06.01.01-02-120/12). Wartość projektu 1 770 833,74 zł

„Rzetelność i profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków to tylko niektóre z zalet pracowników, których zatrudnia firma EuroSpektrum s.c.. Warto także zwrócić uwagę na łatwość nawiązania kontaktu oraz efektywną pomoc pracowników Firmy.”
Krzysztof Inglot
Prezes Zarządu Industry Personnel Services Sp. z o.o 

Rozwój Agencji Czart poprzez wejście na nowe rynki zagraniczne

Agencja Reklamowa CzART Sp. z o.o. - „Rozwój Agencji Czart poprzez wejście na nowe rynki zagraniczne” (nr WND-POIG.06.01.00-02-132/13). Wartość projektu 431 311,77 zł

Zróbmy coś dla siebie - aktywne dzieciństwo w oku kamery

Gmina Piława Górna - „Zróbmy coś dla siebie - aktywne dzieciństwo w oku kamery"(WND.POKL.09.05.00-02-136/10). Wartość projektu 39 764,40 zł

Abrakadabra i jestem w Przedszkolu

Przedszkole ABRAKADABRA Ewelina Grądziel (EuroSpektrum jako partner) - "Abrakadabra i jestem w Przedszkolu" (nr WND-POKL.09.01.01-02-064/12). Wartość projektu 213 284,98 zł

plakat_abra.jpg  

Bądź aktywny a nie pasywny - wsparcie dla uczniów o niskiej motywacji edukacyjnej w gminie Świebodzice

Gmina Świebodzice - „Bądź aktywny a nie pasywny - wsparcie dla uczniów o niskiej motywacji edukacyjnej w gminie Świebodzice” (nr POKL.09.05.00-02-138/10). Wartość projektu 39 976,36 zł

„ (…) pracownicy firmy EuroSpektrum s.c. w sposób rzetelny i terminowy wywiązali się ze swoich zobowiązań, co zaowocowało otrzymaniem dofinansowania.”

Bogdan Kożuchowicz

Burmistrz Miasta Świebodzice __wiebodzice.jpg  referencje___wiebodzice.jpg

Oddział wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przy Przedszkolu nr 30 BAJLANDIA

Demokratyczna Unia Kobiet w partnerstwie z gminą Wrocław - "Oddział wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przy Przedszkolu nr 30 BAJLANDIA we Wrocławiu miejscem wyrównywania szans edukacyjnych"(WND.POKL.09.01.01-02-055/10). Wartość projektu 1 172 629,35 zł 

Junior w przedszkolu

Szkoła Języków Obcych JUNIOR  Małgorzata Chmielewska - „Junior w przedszkolu” (nr POKL.09.01.01-02-125/13). Wartość projektu 283 851,38 zł

To ty myśleniem tworzysz świat

Gmina Świebodzice - „To ty myśleniem tworzysz świat - rozwijanie pasji edukacyjnych członków stowarzyszenia pomocy na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w gminie Świebodzice” (nr POKL.09.05.00-02-137/10). Wartość projektu 39 818,77 zł

„ (…) pracownicy firmy EuroSpektrum s.c. w sposób rzetelny i terminowy wywiązali się ze swoich zobowiązań, co zaowocowało otrzymaniem dofinansowania.”

Bogdan Kożuchowicz

Burmistrz Miasta Świebodzice  referencje___wiebodzice.jpg

Wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej usług finansowych

Arkadiusz Salamon Greenmoney.pl - „Wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej, za pośrednictwem której świadczone będą kompleksowe e-usługi w zakresie finansów” (nr WND-POIG.08.01.00-02-401/09). Wartość projektu 996 000 zł

Firma EuroSpektrum s.c . opracowała na rzecz GreenMoney.pl wniosek pt.  Wdrożenie profesjonalnej platformy internetowej, za pośrednictwem której świadczone będą kompleksowe e-usługi w zakresie finansów” w ramach priorytetu VIII, działanie 8.1 POIG. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, w efekcie czego przyznano firmie dofinansowanie (…) Współpraca z firmą EuroSpektrum s.c. przyniosła oczekiwane rezultaty.” Arkadiusz Salomon
Prezes GreenMoney.pl  referencje_greenmoney.jpg

Przedszkolaki z Piławy Górnej

Gmina Piława Górna - „Przedszkolaki z Piławy Górnej” (WND.POKL.09.01.01-02-057/12). Wartość projektu 239 372,40 zł 

Profesjonalna opiekunka osób starszych

EuroSpektrum - "Profesjonalna opiekunka osób starszych" (nr WND-POKL.06.03.00-16-002/11). Wartość projektu 47 620,14 zł

Szkolenie zakresem obejmowało aktywizację zawodową oraz opiekę nad osobami starszymi skierowane do bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo kobiet w wieku 15-64 lata zamieszkałych w gminie Grodków. Szkolenie obejmowało 64 godziny dydaktyczne, których celem była poprawa zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez nabycie umiejętności w zawodzie opiekunka osób starszych przez 18 kobiet zamieszkałych w gminie Grodków. W trakcie spotkań z doradcą zawodowym podniesiono poziom samooceny uczestniczek oraz wskazane zostały możliwości poszukiwania pracy oraz ich szanse na rynku pracy. Program szkolenia obejmował:

 • profilaktykę zdrowotna osób starszych
 • opiekę domowa nad osobami starszymi
 • potrzeby psychologiczne i społeczne osób starszych
 • dietetykę
 • asertywność i komunikację w zawodzie opiekunki osób starszych
 • aktywizację zawodową
 • indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym

Stworzenie obiektu The Villa Resort w Zachowicach

Luxdoor Sp. z o.o. - "Stworzenie obiektu The Villa Resort w Zachowicach w gminie Kąty Wrocławskie"(nr WND-RPDS.01.01.00-02-237/12). Wartość projektu 9 876 634,27 zł

Celem projektu była budowa bazy socjalno-turystycznej w postaci budynku z apartamentami dla VIP, 11 luksusowych domków, sali bankietowo-konferencyjnej wraz z jej zapleczem. W trakcie realizacji projektu miały miejsce roboty rozbiórkowe, budowa i tworzenie instalacji, prace wykończeniowe, zagospodarowanie terenu, a także zakup wyposażenia.

Droga do zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Certus - „Droga do zatrudnienia osób niepełnosprawnych” (nr WND-POKL.07.04.00-02-007/12). Wartość projektu 1 816 715,33 zł

Projekt „Droga do zatrudnienia osób niepełnosprawnych” to projekt zrealizowany w trzech edycjach, łącznie obejmujący 90 niepełnosprawnych uczestników z województwa dolnośląskiego. Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i przyczynienie się do zmniejszenia poziomu bezrobocia 90 osób niepełnosprawnych z województwa dolnośląskiego, dzięki uczestnictwu w szkoleniach oraz stażach zawodowych. Program szkoleń obejmował:

 • Moduł zawodowy – 80 godzin
 • Warsztaty umiejętności społecznych – 32 godziny
 • Warsztaty aktywizacji zawodowej – 24 godziny
 • Spotkanie z doradcą zawodowym – 4 godziny
 • Spotkanie z psychologiem – 4 godziny

Podniesienie konkurencyjności "Promis"

PROMIS P.H.U. Paweł Kisielewicz - „Podniesienie konkurencyjności "Promis" P.H.U. Paweł Kisielewicz poprzez działal. eksportow.” (nr WND-POIG.06.01.00-02-084/13). Wartość projektu 528 419,50 zł

+45- najbardziej poszukiwany pracownik

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - "+45- najbardziej poszukiwany pracownik" (WND.POKL.06.01.01-02-062/10). Wartość projektu - 759 610,18 zł

„Rekomendujemy firmę EuroSpektrum s.c. jako profesjonalnego partnera w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz wsparcia merytorycznego w ramach funduszy unijnych.” 
Marek Karaś
Prezes Zarządu Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości     referencje_cwp.jpg


Zdobądź nowe kwalifikacje – specjalistyczne szkolenia

Industry Personnel Services Sp. z o.o. - „Zdobądź nowe kwalifikacje – specjalistyczne szkolenia dla kadrowych i pracowników wsparcia sprzedaży”(nr WND-POKL.06.01.01-02-063/10). Wartość projektu - 1 014 775,00 zł.

„Rzetelność i profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków to tylko niektóre z zalet pracowników, których zatrudnia firma EuroSpektrum s.c.. Warto także zwrócić uwagę na łatwość nawiązania kontaktu oraz efektywną pomoc pracowników Firmy.”
Krzysztof Inglot
Prezes Zarządu Industry Personnel Services Sp. z o.o    ips__referencje_kwalifikacje.jpg 

Przedszkolaki z Piastusiowej Chatki

Przedszkole Piastusiowa Chatka Mioduszewski (EuroSpektrum jako partner) - "Przedszkolaki z Piastusiowej Chatki"(nr WND-POKL.09.01.01-02-070/12. Wartość projektu - 225 461,64

„Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani z dotychczasowej współpracy, udzielono nam niezbędnego wsparcia w kwestiach merytorycznych związanych z realizacją projektu. Efekty jakie można uzyskać przy pomocy pracowników EuroSpektrum spełniły wszystkie nasze wymagania. Szczególnego uznania wymagają umiejętności i doświadczenie oraz rzetelność jaką charakteryzują się Specjaliści, z którymi mogliśmy współpracować.”
Alicja Mioduszeska
Dyrektor w Punkt Przedszkolny Piastusiowa Chatka  referencje_piastusiowa_chatka.jpg


Akademia Turystyki Biznesu

Projekt realizowany od kwietnia 2012 do stycznia 2013, skierowany do 66 kobiet z woj. dolnośląskiego.

Obejmował zajęcia z nowoczesnego marketingu i obsługi klienta z dużym naciskiem na turystykę biznesową oraz Business English. Wartość projektu: 514 252,45 zł

Projekt został zrealizowany kompleksowo i z dużym naciskiem na praktykę, duża ilość godzin pozwoliła nam z uczestniczki szkolenia uczynić ekspertkami w swojej dziedzinie. Zrealizowano program:

 • profesjonalne zajęcia (80h) z praktykami biznesu z zakresu: obsługi eventów, konferencji i wyjazdów służbowych (w tym turystyki motywacyjnej Incentive Tours), negocjacji biznesowych, zarządzania relacjami z klientami CRM w turystyce, nowoczesny marketing w turystyce, techniki sprzedaży produktu turystycznego z elementami telemarketingu;
 • zajęcia z języka angielskiego z elementami Business English i słownictwem branżowym (64h)
 • zajęcia z podnoszenia kompetencji interpersonalnych (40h) z doświadczonymi trenerami z zakresu: asertywności, autoprezentacji – techniki wywierania pozytywnego pierwszego wrażenia, zarządzania stresem – techniki i metody radzenia sobie z nim, kreatywnego rozwiązywanie konfliktów i problemów w zespole – jogging mózgu, komunikacji werbalnej i niewerbalna – savoir-vivre w kontaktach handlowych;
 • warsztaty rozwoju osobistego (identyfikacja indywidualnych osiągnięć, efektywne zarządzanie czasem);
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (2h).

Społeczeństwo Równych Szans

Fundacja „PRZYJACIEL GMINY” - „Społeczeństwo Równych Szans” (nr WND-POKL.07.03.00-02-185/09-00 ). Wartość projektu 49 991,50 zł

„(…) współpraca z firmą EuroSpektrum s.c. przyniosła oczekiwane rezultaty. Przebiegła bardzo sprawnie, w miłej atmosferze za co dziękuję Właścicielom Firmy EuroSpektrum s.c. i wszystkim zatrudnionym w niej pracownikom.”

Wojciech Kapuścik

Przewodniczący Zarządu Fundacji „Przyjaciel Gminy” 

Kompetencje Handlowe i Marketingowe

W ramach projektu przeszkoliliśmy 192 Uczestniczki (kobiety pracujące / samozatrudnione z woj. dolnośląskiego) podczas 1536 godzin szkoleń. Projekt realizowany był w okresie od lutego 2013r. do lipca 2014r.

Wartość projektu: 816 968,16zł

Projekt obejmował realizację następujących modułów szkoleniowych:

 • Kompetencje marketingowe i handlowe: negocjacje handlowe, wizyta handlowa, marketing produktu, techniki sprzedaży (64 godziny szkoleń/grupę)

 • Umiejętności interpersonalne w handlu: obsługa trudnego klienta, obsługa ze względu na płeć, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja werbalna i niewerbalna, warsztat rozwoju osobistego (16 godzin szkoleń/grupę)

 • Kompetencje informatyczne dla br. Handlowej: narzędzia informatyczne w handlu, Excel zaawansowany itp. (16 godzin szkoleń/ grupę)

 

Szkolenie realizowane było w dwóch ścieżkach do wyboru: 

 1. Sprzedaż i marketing na arenie krajowej
 2. Handel międzynarodowy - Menedżerka Sprzedaży Międzynarodowej

 

Akademia Menedżerek

Przeszkolono 144 Uczestniczki podczas 1728 godzin zajęć grupowych i 432 godzin zajęć indywidualnych z coachingu. Projekt realizowany od października 2012 do kwietnia 2014.

Wartość projektu: 927 002,88zł 

Projekt zakładał realizację: modułu menedżerskiego (80 godzin / grupę), treningu interpersonalnego (32 godziny/grupę), nowoczesnych narzędzi informatycznych w pracy menedżera (16 godzin zajęć/grupę), ale także coaching menedżera (16h zajęć grupowych i 3h zajęć indywidualnych dla każdej z Uczestniczek).

Profesjonalna opiekunka do dziecka

EuroSpektrum -  "Profesjonalna opiekunka do dziecka -szansa w aktywności zawodowej kobiet z gminy Łagiewniki" (nr WND-POKL.06.03.00-02-050/09). Wartość projektu 48 780,31 zł 

Szkolenia dla położnych

Fundacja Kobieta i Natura - „Szkolenia dla położnych - Poprawa jakości porodu i opieki poporodowej” (nr WND-POKL.08.01.01-02-268/08). Wartość projektu - 855 805,64 zł

„(…) w wyniku weryfikacji projekt (…) został bardzo wysoko oceniony i rekomendowany do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów (…) projekt jest realizowany z bardzo pozytywnym skutkiem.”
Michał Wołodźko
Zarząd Fundacji Kobieta i Natura   referencje_fundacja_kobieta_i_natura.jpg  referencje_fundacja_kobieta_i_natura_2.jpg

Nowy zawód- opiekunka osób starszych

EuroSpektrum - "Nowy zawód- opiekunka osób starszych"(nr WND-POKL.06.03.00-16-003/11). Wartość projektu 47 807,62 zł 

Szkolenie było skierowane do kobiet nieaktywnych zawodowo w wieku 15-64 lata zamieszkałych w gminie Lewin Brzeski. Szkolenie obejmowało 64 godziny dydaktyczne, których celem była poprawa zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez nabycie umiejętności w zawodzie opiekunka osób starszych przez 18 kobiet zamieszkałych w gminie Grodków. W trakcie spotkań z doradcą zawodowym podniesiono poziom samooceny uczestniczek oraz wskazane zostały możliwości poszukiwania pracy oraz ich szanse na rynku pracy. Program szkolenia obejmował:

 • profilaktykę zdrowotna osób starszych
 • opiekę domowa nad osobami starszymi
 • potrzeby psychologiczne i społeczne osób starszych
 • dietetykę
 • asertywność i komunikację w zawodzie opiekunki osób starszych
 • aktywizację zawodową
 • indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym

Kompetencje w Turystyce Biznesowej

W ramach projektu przeszkoliliśmy 112 Uczestniczek (kobiety pracujące / samozatrudnione w branży turystycznej z woj. dolnośląskiego) podczas 1440 godzin szkoleń. Projekt realizowany był w okresie od października 2012r. do maja 2014r.

Wartość projektu: 685 806,48zł

Program szkolenia obejmował zajęcia z zakresu: nowoczesnego marketingu, obsługi wyjazdów służbowych/szkoleniowych, negocjacji biznesowych, prowadzenia kampanii produktu, zarządzania w agroturystyce, zarządzania projektem; bussines english, zajęcia interpersonalne i informatyczne.

Gmina Świebodzice - miejscem aktywności społecznej

Gmina Świebodzice - „Gmina Świebodzice - miejscem aktywności społecznej”(nr WND-POKL.07.03.00-02-165/09) - Wartość projektu - 45 991,50 zł

„ (…) pracownicy firmy EuroSpektrum s.c. w sposób rzetelny i terminowy wywiązali się ze swoich zobowiązań, co zaowocowało otrzymaniem dofinansowania.”
Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice    referencje___wiebodzice.jpg

Kwieciste inspiracje- aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Łagiewniki

EuroSpektrum - "Kwieciste inspiracje- aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Łagiewniki" (nr WND-POKL.06.03.00-02-023/11-00). Wartość projektu 47 349,60 zł

Szkolenie było skierowane do 20 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo kobiet mieszkających w gminie Łagiewniki. Podczas 80-godzinnych zajęć dydaktycznych przeprowadzono wykłady i warsztaty z zakresu florystyki i bukieciarstwa, treningu interpersonalnego, aktywizacji zawodowej i języka angielskiego. Poruszane były następujące tematy:

 • zasady florystyki, czyli sztuki układania kwiatów;
 • trendy w bukieciarstwie;
 • gatunki roślin ozdobnych, i specyfiki ich uprawy;
 • zasady komponowania bukietów krok po kroku na różne okazje;
 • możliwości dekorowania wnętrz przy użyciu kwiatów;
 • techniki komunikacji;
 • jak założyć i prowadzić własną firmę.

Przygoda z Madelaine i Pascalem

Przedszkole Madelaine i Pascala Irena Dzierża (EuroSpektrum jako partner) - „Przygoda z Madelaine i Pascalem” (nr WND-POKL.09.01.01-02-065/12) - Wartość projektu 202 297,83 zł

„EuroSpektrum to profesjonalny partner w zakresie pozyskiwania i realizacji dofinansowań z funduszy unijnych. (…) pracownicy są rzetelni, profesjonalni w podejściu do wypełnianych obowiązków, a przede wszystkim posiadają bogate      doświadczenie w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych.”
Irena Dzierża
Dyrektor Przedszkola Madelaine i Pascala    przedszkole_madelaine_i_pascal.jpg

Modernizacja parku maszynowego mająca na celu stworzenie nowego transformatora ciepła

Quality Heat Sp. z o. o., tytuł projektu: „Modernizacja parku maszynowego mająca na celu stworzenie nowego transformatora ciepła” (nr WND-RPDS.01.01.00-02-218/13), wartość projektu: 949 546,50zł.

Współpraca oznacza jedno- MY

Gmina Piława Górna - „Współpraca oznacza jedno - My" (WND-POKL.07.03.00-02-127/09). Wartość projektu 49 991,50 zł

Przedszkolaki skrzata Chuchaczka

Paweł Sławuski LOGOS (EuroSpektrum jako partner) - "Przedszkolaki skrzata Chuchaczka" (nr WND-POKL.09.01.01-02-074/12). Wartość projektu 222 728,10 zł

Aktywne organizatorki domowe

EuroSpektrum - "Aktywne organizatorki domowe - zwrot w aktywności zawodowej kobiet z gminy Łagiewniki" (nr WND-POKL.06.03.00-02-049/09). Wartość projektu 48 559,58 zł

Kompetencje turystyczne Mieszkańców Gminy Bardo

Projekt skierowany do 20 mieszkańców gminy Bardo, realizowany w okresie styczeń-marzec 2013 r..

Jego realizacja miała na celu podniesienie kompetencji zawodowych i konkurencyjności na rynku, a także zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy z zakresu umiejętności miękkich, umiejętności językowych i tematów związanych  turystyką. 

Działamy z pasją – grupa animatorów społeczności lokalnej w Gminie Bardo

Projekt skierowany do 20 mieszkanek gminy Bardo w wieku 18 – 64 lata, mający na celu podniesienie kwalifikacji językowych, rozwój umiejętności interpersonalnych oraz zwiększenie aspiracji do podejmowania inicjatyw społecznych. Zajęcia prowadzone od października do grudnia 2012.

Projekt zrealizował program szkoleń językowych (60 godzin) – język angielski prowadzony w formie animacji językowych, trening interpersonalny (40 godzin) obejmował rozwiązywanie konfliktów, asertywność, komunikacja, negocjacje, zarządzanie czasem i twórcze myślenie, a także warsztaty animacji (20 godzin) obejmujące florystykę i warsztaty artystyczno – plastyczne.