Pozyskaliśmy dotację na rozwój eksportu dla naszego klienta!

dodano: 02 - 12 - 2014
Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Działanie 1.4 "Internacjonalizacja gospodarki regionalnej", Poddziałanie 1.4.1 "Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu".

Naszemu klientowi - firmie Log Systems - życzymy wielu sukcesów eksportowych!
 
Zapraszamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem lub rozwojem działalności eksportowej. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu środków z Funduszu UE na ten cel. 
Aktualnie przygotowujemy projekty proeksportowe w ramach konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. małopolskiego, Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. łódzkiego oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia!
 
Więcej szczegółów nt. konkursów eksportowych znajdziecie Państwo tutaj: http://eurospektrum.pl/pl/projects/26/DOTACJE_NA_PROJEKTY_EKSPORTOWE.