Rusza nowy konkurs dotacyjny dla żłobków i klubów malucha!

dodano: 02 - 12 - 2014
O wsparcie mogą ubiegać się zarówno podmioty publiczne (JST, ich związki i stowarzyszenia), jak i prywatne (organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa prowadzące lub deklarujące prowadzenie opieki nad dziećmi do 3 roku życia).
 
Możliwość pozyskania dotacji bezzwrotnej do 85% wartości projektu!
 
Min. wartość projektu: 50 tys. zł. 
Max. wartość projektu: nielimitowana
 
Możliwość dofinansowania przygotowania dokumentacji projektowej, w tym Studium Wykonalności, które jest załącznikiem obligatoryjnym do wniosku o dofinansowanie!
 

Korzyści płynące z pozyskania dotacji:

  • pokrycie 85% wydatków w projekcie ze środków europejskich w formie dotacji bezzwrotnej,
  • możliwość utworzenia i pełnego wyposażenia nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3,
  • uzyskanie nowoczesnej infrastruktury i wyposażenia,
  • promocja 
    działania placówki,
  • możliwość sfinansowania działań związanych z termomodernizacją infrastruktury.
 
Zapraszamy do współpracy! Przygotujemy dla Państwa pełną dokumentację projektową, w tym wniosek o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności!