Sukces specjalistów EuroSpektrum!

dodano: 02 - 12 - 2014

W ostatni piątek Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła wyniki konkursu 1.4.1 A "Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP", dedykowanego pozyskaniu wsparcia finansowego na opracowanie długo- i krótkookresowych strategii rozwoju poprzez wejście na wybrane rynki zagraniczne

indie.jpg
 
Naszym specjalistom udało się pozyskać dofinansowanie dla wszystkich złożonych projektów! Wywalczyli dla każdej z 7 firm  wsparcie finansowe na profesjonalne przygotowanie do eksportu - tu opracowanie strategii eksportowych/modeli internacjonalizacji! 
Dzięki nim w pełni przygotowani i świadomi będą mogli rozpocząć podbój nowych rynków zagranicznych!
 
Gratulujemy wszystkim Beneficjentom! Życzmy wielu sukcesów eksportowych!