Sukces EuroSpektrum!

dodano: 02 - 12 - 2014

Wszystkie przygotowane z naszym wsparciem wnioski  o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”,  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, zostały pozytywnie ocenione w ramach etapu formalnego. Aktualnie znajdują się w trakcie oceny merytorycznej.


Polskie firmy działające w branżach ICT oraz sprzętu medycznego walczą o pozyskanie dotacji, w wysokości blisko 850 tys. PLN, na działania promocyjne realizowane na rynkach perspektywicznych, w tym głównie na udział w branżowych targach międzynarodowych oraz organizację wyjazdowych misji gospodarczych celem odbycia spotkań handlowych połączonych z prezentacjami/pokazami produktowymi dla potencjalnych zagranicznych kontrahentów/partnerów biznesowych.


Rozstrzygnięcie pierwszego naboru konkursu już  z początkiem października!

Wszystkie firmy, którym nie udało się złożyć wniosków w ramach pierwszego naboru, będą mogły starać się o wsparcie w kolejnym, który został zaplanowany na okres 14.11.2016r. - 16.12.2016r.


W ramach konkursu można pozyskać dofinansowanie w wysokości do 85% wartości projektu. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu może wynosić 1 mln PLN.


O wsparcie na działania proeksportowe mogą ubiegać się firmy z sektora MŚP działające w takich branżach, jak sprzęt medyczny, IT/ICT, polskie specjalności żywnościowe, meble, jachty i łodzie rekreacyjne, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, kosmetyki, budowa i wykańczanie budowli oraz części samochodowe i lotnicze.


Chcesz wiedzieć więcej na temat działania Go to Brand zajrzyj tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=u7Kp-oIiJYU