Pozyskaliśmy kolejną dotację dla naszego klienta na opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji!

dodano: 02 - 12 - 2014

Projekt dostał największą liczbę punktów wśród firm, którym udało się pozyskać dotację-klient na etapie oceny merytorycznej uzyskał aż 97,14% wszystkich możliwych punktów do zdobycia.

Dotacja przeznaczona jest na opracowanie modelu biznesowego, który pozwoli firmie na rozwój działalności eksportowej, w tym m.in. wybór rynków eksportowych, opracowanie strategii rozwoju eksportu, wyszukiwanie zagranicznych kontrahentów, opracowanie harmonogramu wdrażania strategii.