Kolejny sukces EuroSpektrum!

dodano: 02 - 12 - 2014

Dla wszystkich naszych klientów uzyskaliśmy dofinansowanie do projektów o łącznej wartości 1 810 838, 42 PLN.

Nasze wnioski zostały bardzo wysoko ocenione-na pierwszym miejscu na liście rankingowej w konkursie 10.1.4, jedyny dofinansowany w konkursie 10.1.1 oraz drugi projekt dofinansowany w ciągu ostatnich lat dla tego samego klienta w konkursie 10.1.2.

Projekty umożliwią utworzenie miejsc przedszkolnych, również dla dzieci niepełnosprawnych, sfinansowanie wynagrodzeń dla kadry pedagogicznej oraz specjalistów, zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, wyposażenie placówek w sprzęt do terapii, zabawki, meble i pomoce dydaktyczne.

Gratulujemy wnioskodawcom wygranej! Życzymy samych sukcesów w realizacji projektu!