Województwo śląskie

GO_GLOBAL.PL. Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

Dofinansowanie: do 85% wydatków kwalifikowanych

Wysokość dofinansowania:  do 150 tys. PLN

Kiedy: kwiecień - czerwiec 2016r.

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, działających w branżach zaliczanych do wysokich i średnich technologii, chcących wprowadzić na rynki zagraniczne nowe produkty, powstałe w wyniku przeprowadzonych prac B+R.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu opracowanie oraz weryfikację strategii wejścia na rynki międzynarodowe, w tym m.in. :

 • Zakup usług doradczych w zakresie opracowania i weryfikacji Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Koszty uczestnictwa w konferencjach – dla maks. 3 pracowników, uczestniczących w realizacji projektu;
 • Koszty promocji projektu – koszty stworzenia obcojęzycznej strony internetowej, publikacji prasowych,
 • Dodatkowe koszty ponoszone w związku z realizacją projektu, w tym m.in. koszty wynajmu i utrzymania budynków, , koszty utrzymania infrastruktury, koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, koszty urządzeń i sprzętu biurowego.

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, chemicznej, farmaceutycznej, maszynowej, medycznej, filmowej itd.

Terminy: Wnioski można składać do 2 czerwca  br. włącznie

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Dofinansowanie: do 85% i do 80% w przypadku przedsiębiorstw działających na terenie woj. mazowieckiego

Wysokość dofinansowania:  do 850 tys. PLN

Kiedy: ogłoszenie konkursu 10.10.2016r., rozpoczęcie naboru wniosków 14.11.2016r., zakończenie naboru wniosków 16.12.2016r.

Nazwa konkursu i nr Poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, chcących rozwinąć działalność eksportową oraz uczestniczyć w programach promocji branżowych skierowanych na rynki zagraniczne.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu pozyskanie zagranicznych kontrahentów oraz promocję marki / firmy na rynkach eksportowych, w tym m.in.:

 • Udział w międzynarodowych imprezach targowych w charakterze wystawcy – wynajem stoiska wystawienniczego wraz z jego zabudową oraz obsługą techniczną, reklama w mediach targowych, pokrycie opłat rejestracyjnych, transport oraz nocleg i wyżywienie osób biorących udział w imprezie targowej;
 • Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • Usługi doradcze dot. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy – opracowanie Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Organizacja i udział w zagranicznych misjach wyjazdowych – transport, nocleg oraz wyżywienie osób biorących udział w misji wyjazdowej, udział w seminarium, konferencji, koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych);
 • Organizacja i udział w przyjazdowych misjach gospodarczych –koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych); koszty usług hotelowych dla uczestników misji przyjazdowej;
 • Działania informacyjno- promocyjne – nabycie oraz wytworzenie instalacji oraz elementów dekoracyjnych, nabycie, wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżety, foldery, ulotki, wizytówki).

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, meblarskiej, kosmetycznej, usług prozdrowotnych, sprzętu medycznego , polskich specjalności żywnościowych oraz producenci jachtów i łodzi, maszyny i urządzenia, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze.

  Docelowe branżowe spośród ww. zostaną wybrane niebawem.
 • Przedsiębiorstwa, których produkty wykazują przewagi konkurencyjne na rynkach międzynarodowych.

Terminy: Wnioski można składać do 16 grudnia br. włącznie.

Alokacja: 200 mln PLN

Województwo kujawsko-pomorskie

GO_GLOBAL.PL. Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

Dofinansowanie: do 85% wydatków kwalifikowanych

Wysokość dofinansowania:  do 150 tys. PLN

Kiedy: kwiecień - czerwiec 2016r.

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, działających w branżach zaliczanych do wysokich i średnich technologii, chcących wprowadzić na rynki zagraniczne nowe produkty, powstałe w wyniku przeprowadzonych prac B+R.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu opracowanie oraz weryfikację strategii wejścia na rynki międzynarodowe, w tym m.in. :

 • Zakup usług doradczych w zakresie opracowania i weryfikacji Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Koszty uczestnictwa w konferencjach – dla maks. 3 pracowników, uczestniczących w realizacji projektu;
 • Koszty promocji projektu – koszty stworzenia obcojęzycznej strony internetowej, publikacji prasowych,
 • Dodatkowe koszty ponoszone w związku z realizacją projektu, w tym m.in. koszty wynajmu i utrzymania budynków, , koszty utrzymania infrastruktury, koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, koszty urządzeń i sprzętu biurowego.

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, chemicznej, farmaceutycznej, maszynowej, medycznej, filmowej itd.

Terminy: Wnioski można składać do 2 czerwca  br. włącznie

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Dofinansowanie: do 85% i do 80% w przypadku przedsiębiorstw działających na terenie woj. mazowieckiego

Wysokość dofinansowania:  do 850 tys. PLN

Kiedy: ogłoszenie konkursu 10.10.2016r., rozpoczęcie naboru wniosków 14.11.2016r., zakończenie naboru wniosków 16.12.2016r.

Nazwa konkursu i nr Poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, chcących rozwinąć działalność eksportową oraz uczestniczyć w programach promocji branżowych skierowanych na rynki zagraniczne.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu pozyskanie zagranicznych kontrahentów oraz promocję marki / firmy na rynkach eksportowych, w tym m.in.:

 • Udział w międzynarodowych imprezach targowych w charakterze wystawcy – wynajem stoiska wystawienniczego wraz z jego zabudową oraz obsługą techniczną, reklama w mediach targowych, pokrycie opłat rejestracyjnych, transport oraz nocleg i wyżywienie osób biorących udział w imprezie targowej;
 • Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • Usługi doradcze dot. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy – opracowanie Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Organizacja i udział w zagranicznych misjach wyjazdowych – transport, nocleg oraz wyżywienie osób biorących udział w misji wyjazdowej, udział w seminarium, konferencji, koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych);
 • Organizacja i udział w przyjazdowych misjach gospodarczych –koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych); koszty usług hotelowych dla uczestników misji przyjazdowej;
 • Działania informacyjno- promocyjne – nabycie oraz wytworzenie instalacji oraz elementów dekoracyjnych, nabycie, wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżety, foldery, ulotki, wizytówki).

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, meblarskiej, kosmetycznej, usług prozdrowotnych, sprzętu medycznego , polskich specjalności żywnościowych oraz producenci jachtów i łodzi, maszyny i urządzenia, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze.

  Docelowe branżowe spośród ww. zostaną wybrane niebawem.
 • Przedsiębiorstwa, których produkty wykazują przewagi konkurencyjne na rynkach międzynarodowych.

Terminy: Wnioski można składać do 16 grudnia br. włącznie.

Alokacja: 200 mln PLN

Województwo pomorskie

GO_GLOBAL.PL. Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

Dofinansowanie: do 85% wydatków kwalifikowanych

Wysokość dofinansowania:  do 150 tys. PLN

Kiedy: kwiecień - czerwiec 2016r.

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, działających w branżach zaliczanych do wysokich i średnich technologii, chcących wprowadzić na rynki zagraniczne nowe produkty, powstałe w wyniku przeprowadzonych prac B+R.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu opracowanie oraz weryfikację strategii wejścia na rynki międzynarodowe, w tym m.in. :

 • Zakup usług doradczych w zakresie opracowania i weryfikacji Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Koszty uczestnictwa w konferencjach – dla maks. 3 pracowników, uczestniczących w realizacji projektu;
 • Koszty promocji projektu – koszty stworzenia obcojęzycznej strony internetowej, publikacji prasowych,
 • Dodatkowe koszty ponoszone w związku z realizacją projektu, w tym m.in. koszty wynajmu i utrzymania budynków, , koszty utrzymania infrastruktury, koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, koszty urządzeń i sprzętu biurowego.

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, chemicznej, farmaceutycznej, maszynowej, medycznej, filmowej itd.

Terminy: Wnioski można składać do 2 czerwca  br. włącznie

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Dofinansowanie: do 85% i do 80% w przypadku przedsiębiorstw działających na terenie woj. mazowieckiego

Wysokość dofinansowania:  do 850 tys. PLN

Kiedy: ogłoszenie konkursu 10.10.2016r., rozpoczęcie naboru wniosków 14.11.2016r., zakończenie naboru wniosków 16.12.2016r.

Nazwa konkursu i nr Poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, chcących rozwinąć działalność eksportową oraz uczestniczyć w programach promocji branżowych skierowanych na rynki zagraniczne.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu pozyskanie zagranicznych kontrahentów oraz promocję marki / firmy na rynkach eksportowych, w tym m.in.:

 • Udział w międzynarodowych imprezach targowych w charakterze wystawcy – wynajem stoiska wystawienniczego wraz z jego zabudową oraz obsługą techniczną, reklama w mediach targowych, pokrycie opłat rejestracyjnych, transport oraz nocleg i wyżywienie osób biorących udział w imprezie targowej;
 • Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • Usługi doradcze dot. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy – opracowanie Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Organizacja i udział w zagranicznych misjach wyjazdowych – transport, nocleg oraz wyżywienie osób biorących udział w misji wyjazdowej, udział w seminarium, konferencji, koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych);
 • Organizacja i udział w przyjazdowych misjach gospodarczych –koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych); koszty usług hotelowych dla uczestników misji przyjazdowej;
 • Działania informacyjno- promocyjne – nabycie oraz wytworzenie instalacji oraz elementów dekoracyjnych, nabycie, wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżety, foldery, ulotki, wizytówki).

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, meblarskiej, kosmetycznej, usług prozdrowotnych, sprzętu medycznego , polskich specjalności żywnościowych oraz producenci jachtów i łodzi, maszyny i urządzenia, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze.

  Docelowe branżowe spośród ww. zostaną wybrane niebawem.
 • Przedsiębiorstwa, których produkty wykazują przewagi konkurencyjne na rynkach międzynarodowych.

Terminy: Wnioski można składać do 16 grudnia br. włącznie.

Alokacja: 200 mln PLN

Województwo mazowieckie

Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług

Dofinansowanie: 50% wydatków kwalifikowanych
Wysokość dofinansowania: do 400 tys. PLN
Kiedygrudzień 2016r. - styczeń 2017r.

Nazwa konkursu i nr Poddziałania: RPO Woj. Mazowieckiego 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Konkurs skierowany jest do mazowieckich przedsiębiorców, chcących rozwinąć działalność eksportową na nowych rynkach zagranicznych.


Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu pozyskanie zagranicznych kontrahentów oraz promocję marki / firmy na rynkach eksportowych, w tym m.in.:

 • Opracowanie Strategii Rozwoju Eksportu – do wniosku o dofinansowanie należy załączyć Plan Rozwoju Eksportu lub Strategię Rozwoju Eksportu z których wynikać będzie wybór rynków docelowych oraz uzasadnienie wydatków przedstawionych w projekcie. Zakup Strategii / Planu można jednak dofinansować.
 • Udział w międzynarodowych imprezach targowych w charakterze wystawcy – wynajem stoiska wystawienniczego wraz z jego zabudową oraz obsługą techniczną, reklama w mediach targowych, pokrycie opłat rejestracyjnych, transport oraz nocleg i wyżywienie osób biorących udział w imprezie targowej;
 • Organizacja i udział w zagranicznych misjach wyjazdowych – transport, nocleg oraz wyżywienie osób biorących udział w misji wyjazdowej, udział w seminarium, konferencji, koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych);
 • Organizacja i udział w przyjazdowych misjach gospodarczych –koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych); koszty usług hotelowych dla uczestników misji przyjazdowej;
 • Pozyskanie niezbędnych dokumentów, uprawniających do wejścia na wybrane rynki docelowe – koszty certyfikatów, homologacji, atestów i świadectw, w tym również zakupu usług doradczych, badań oraz pozwoleń;
 • Usługi prawne związane z internacjonalizacją¬ – m.in. usługi prawne w zakresie opracowania umowy handlowej dedykowanej rynkom zagranicznym, doradztwo prawne w zakresie negocjacji handlowych;
 • Działania informacyjno- promocyjne – nabycie oraz wytworzenie instalacji oraz elementów dekoracyjnych, nabycie, wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżety, foldery, ulotki, wizytówki).

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające siedzibę na terenie woj. mazowieckiego;
 • Posiadające co najmniej 2 produkty, mogące być przedmiotem internacjonalizacji;
 • Posiadający doświadczenie w handlu zagranicznym – kontrakty zagraniczne lub przedsiębiorstwa posiadające zagraniczne kontakty potwierdzone listami intencyjnymi;
 • Projekty składane w partnerstwie;
 • Projekty zakładające wzrost zatrudnienia;

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;


Terminy: Wnioski można składać do 31 sierpnia br. włącznie (do godz. 15.00)

GO_GLOBAL.PL. Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

Dofinansowanie: do 85% wydatków kwalifikowanych

Wysokość dofinansowania:  do 150 tys. PLN

Kiedy: kwiecień - czerwiec 2016r.

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, działających w branżach zaliczanych do wysokich i średnich technologii, chcących wprowadzić na rynki zagraniczne nowe produkty, powstałe w wyniku przeprowadzonych prac B+R.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu opracowanie oraz weryfikację strategii wejścia na rynki międzynarodowe, w tym m.in. :

 • Zakup usług doradczych w zakresie opracowania i weryfikacji Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Koszty uczestnictwa w konferencjach – dla maks. 3 pracowników, uczestniczących w realizacji projektu;
 • Koszty promocji projektu – koszty stworzenia obcojęzycznej strony internetowej, publikacji prasowych,
 • Dodatkowe koszty ponoszone w związku z realizacją projektu, w tym m.in. koszty wynajmu i utrzymania budynków, , koszty utrzymania infrastruktury, koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, koszty urządzeń i sprzętu biurowego.

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, chemicznej, farmaceutycznej, maszynowej, medycznej, filmowej itd.

Terminy: Wnioski można składać do 2 czerwca  br. włącznie

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Dofinansowanie: do 85% i do 80% w przypadku przedsiębiorstw działających na terenie woj. mazowieckiego

Wysokość dofinansowania:  do 850 tys. PLN

Kiedy: ogłoszenie konkursu 10.10.2016r., rozpoczęcie naboru wniosków 14.11.2016r., zakończenie naboru wniosków 16.12.2016r.

Nazwa konkursu i nr Poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, chcących rozwinąć działalność eksportową oraz uczestniczyć w programach promocji branżowych skierowanych na rynki zagraniczne.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu pozyskanie zagranicznych kontrahentów oraz promocję marki / firmy na rynkach eksportowych, w tym m.in.:

 • Udział w międzynarodowych imprezach targowych w charakterze wystawcy – wynajem stoiska wystawienniczego wraz z jego zabudową oraz obsługą techniczną, reklama w mediach targowych, pokrycie opłat rejestracyjnych, transport oraz nocleg i wyżywienie osób biorących udział w imprezie targowej;
 • Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • Usługi doradcze dot. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy – opracowanie Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Organizacja i udział w zagranicznych misjach wyjazdowych – transport, nocleg oraz wyżywienie osób biorących udział w misji wyjazdowej, udział w seminarium, konferencji, koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych);
 • Organizacja i udział w przyjazdowych misjach gospodarczych –koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych); koszty usług hotelowych dla uczestników misji przyjazdowej;
 • Działania informacyjno- promocyjne – nabycie oraz wytworzenie instalacji oraz elementów dekoracyjnych, nabycie, wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżety, foldery, ulotki, wizytówki).

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, meblarskiej, kosmetycznej, usług prozdrowotnych, sprzętu medycznego , polskich specjalności żywnościowych oraz producenci jachtów i łodzi, maszyny i urządzenia, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze.

  Docelowe branżowe spośród ww. zostaną wybrane niebawem.
 • Przedsiębiorstwa, których produkty wykazują przewagi konkurencyjne na rynkach międzynarodowych.

Terminy: Wnioski można składać do 16 grudnia br. włącznie.

Alokacja: 200 mln PLN

Województwo małopolskie

GO_GLOBAL.PL. Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

Dofinansowanie: do 85% wydatków kwalifikowanych

Wysokość dofinansowania:  do 150 tys. PLN

Kiedy: kwiecień - czerwiec 2016r.

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, działających w branżach zaliczanych do wysokich i średnich technologii, chcących wprowadzić na rynki zagraniczne nowe produkty, powstałe w wyniku przeprowadzonych prac B+R.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu opracowanie oraz weryfikację strategii wejścia na rynki międzynarodowe, w tym m.in. :

 • Zakup usług doradczych w zakresie opracowania i weryfikacji Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Koszty uczestnictwa w konferencjach – dla maks. 3 pracowników, uczestniczących w realizacji projektu;
 • Koszty promocji projektu – koszty stworzenia obcojęzycznej strony internetowej, publikacji prasowych,
 • Dodatkowe koszty ponoszone w związku z realizacją projektu, w tym m.in. koszty wynajmu i utrzymania budynków, , koszty utrzymania infrastruktury, koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, koszty urządzeń i sprzętu biurowego.

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, chemicznej, farmaceutycznej, maszynowej, medycznej, filmowej itd.

Terminy: Wnioski można składać do 2 czerwca  br. włącznie

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Dofinansowanie: do 85% i do 80% w przypadku przedsiębiorstw działających na terenie woj. mazowieckiego

Wysokość dofinansowania:  do 850 tys. PLN

Kiedy: ogłoszenie konkursu 10.10.2016r., rozpoczęcie naboru wniosków 14.11.2016r., zakończenie naboru wniosków 16.12.2016r.

Nazwa konkursu i nr Poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, chcących rozwinąć działalność eksportową oraz uczestniczyć w programach promocji branżowych skierowanych na rynki zagraniczne.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu pozyskanie zagranicznych kontrahentów oraz promocję marki / firmy na rynkach eksportowych, w tym m.in.:

 • Udział w międzynarodowych imprezach targowych w charakterze wystawcy – wynajem stoiska wystawienniczego wraz z jego zabudową oraz obsługą techniczną, reklama w mediach targowych, pokrycie opłat rejestracyjnych, transport oraz nocleg i wyżywienie osób biorących udział w imprezie targowej;
 • Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • Usługi doradcze dot. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy – opracowanie Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Organizacja i udział w zagranicznych misjach wyjazdowych – transport, nocleg oraz wyżywienie osób biorących udział w misji wyjazdowej, udział w seminarium, konferencji, koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych);
 • Organizacja i udział w przyjazdowych misjach gospodarczych –koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych); koszty usług hotelowych dla uczestników misji przyjazdowej;
 • Działania informacyjno- promocyjne – nabycie oraz wytworzenie instalacji oraz elementów dekoracyjnych, nabycie, wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżety, foldery, ulotki, wizytówki).

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, meblarskiej, kosmetycznej, usług prozdrowotnych, sprzętu medycznego , polskich specjalności żywnościowych oraz producenci jachtów i łodzi, maszyny i urządzenia, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze.

  Docelowe branżowe spośród ww. zostaną wybrane niebawem.
 • Przedsiębiorstwa, których produkty wykazują przewagi konkurencyjne na rynkach międzynarodowych.

Terminy: Wnioski można składać do 16 grudnia br. włącznie.

Alokacja: 200 mln PLN

Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Dofinansowanie: do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych w projekcie
Wysokość dofinansowania: do 200 tys. PLN 
Kiedy: kolejny nabór wniosków przewidywany w 2017r.


Nazwa konkursu i nr. Poddziałania: 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.

Typy projektów:

 • udział w międzynarodowych targach - wynajem stoiska, jego zabudowa i obsługa techniczna, skorzystanie z usług tłumacza, przewóz eksponatów, podróże służbowe pracowników (przejazdy / przeloty, noclegi oraz diety);
 • opracowanie koncepcji wizerunku marki lub produktu - w tym stworzenie koncepcji działań marketingowych, strony internetowej dedykowanej rynkom zagranicznym, aplikacji mobilnych, itp.;
 • pomoc firm doradczych w zakresie pozyskiwania zagranicznych kontrahentów (bazy danych, weryfikacja kontrahentów, kontakt z potencjalnymi kontrahentami), przeprowadzenie negocjacji handlowych w imieniu firmy itp.;
 • pozyskanie certyfikatów, pozwoleń i homologacji wymaganych na rynkach zagranicznych;
 • adaptacja produktu do wymogów rynków zagranicznych (np. dostosowanie opakowania, kolorystyki, funkcjonalności produktów itp.).

Typy projektów mogą być łączone.

UWAGA! Udział w konkursie uwarunkowany jest posiadaniem Strategii Rozwoju Eksportu/modelu biznesowego, opracowanej nie wcześnij niż 18 msc przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Premiowane będą projekty:

 • zakłądajace wejście na nowe rynki eksportowe/z nowym produktem, który do tej pory nie był eksportowany,
 • wpisujące się w jeden z obszarów Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji dla woj. małopolskiego,
 • zakładające eksport innowacyjnych produktów/usług.

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa,
 • prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. małopolskiego (główna siedziba, oddział, filia - weryfikacja na podstawie KRS/CEIDG najpóźniej w dniu zawarcia Umowy o dofinansowanie).

Wysokość dofinansowania: do 200 tys. PLN.

Województwo podlaskie

GO_GLOBAL.PL. Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

Dofinansowanie: do 85% wydatków kwalifikowanych

Wysokość dofinansowania:  do 150 tys. PLN

Kiedy: kwiecień - czerwiec 2016r.

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, działających w branżach zaliczanych do wysokich i średnich technologii, chcących wprowadzić na rynki zagraniczne nowe produkty, powstałe w wyniku przeprowadzonych prac B+R.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu opracowanie oraz weryfikację strategii wejścia na rynki międzynarodowe, w tym m.in. :

 • Zakup usług doradczych w zakresie opracowania i weryfikacji Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Koszty uczestnictwa w konferencjach – dla maks. 3 pracowników, uczestniczących w realizacji projektu;
 • Koszty promocji projektu – koszty stworzenia obcojęzycznej strony internetowej, publikacji prasowych,
 • Dodatkowe koszty ponoszone w związku z realizacją projektu, w tym m.in. koszty wynajmu i utrzymania budynków, , koszty utrzymania infrastruktury, koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, koszty urządzeń i sprzętu biurowego.

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, chemicznej, farmaceutycznej, maszynowej, medycznej, filmowej itd.

Terminy: Wnioski można składać do 2 czerwca  br. włącznie

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Dofinansowanie: do 85% i do 80% w przypadku przedsiębiorstw działających na terenie woj. mazowieckiego

Wysokość dofinansowania:  do 850 tys. PLN

Kiedy: ogłoszenie konkursu 10.10.2016r., rozpoczęcie naboru wniosków 14.11.2016r., zakończenie naboru wniosków 16.12.2016r.

Nazwa konkursu i nr Poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, chcących rozwinąć działalność eksportową oraz uczestniczyć w programach promocji branżowych skierowanych na rynki zagraniczne.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu pozyskanie zagranicznych kontrahentów oraz promocję marki / firmy na rynkach eksportowych, w tym m.in.:

 • Udział w międzynarodowych imprezach targowych w charakterze wystawcy – wynajem stoiska wystawienniczego wraz z jego zabudową oraz obsługą techniczną, reklama w mediach targowych, pokrycie opłat rejestracyjnych, transport oraz nocleg i wyżywienie osób biorących udział w imprezie targowej;
 • Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • Usługi doradcze dot. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy – opracowanie Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Organizacja i udział w zagranicznych misjach wyjazdowych – transport, nocleg oraz wyżywienie osób biorących udział w misji wyjazdowej, udział w seminarium, konferencji, koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych);
 • Organizacja i udział w przyjazdowych misjach gospodarczych –koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych); koszty usług hotelowych dla uczestników misji przyjazdowej;
 • Działania informacyjno- promocyjne – nabycie oraz wytworzenie instalacji oraz elementów dekoracyjnych, nabycie, wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżety, foldery, ulotki, wizytówki).

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, meblarskiej, kosmetycznej, usług prozdrowotnych, sprzętu medycznego , polskich specjalności żywnościowych oraz producenci jachtów i łodzi, maszyny i urządzenia, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze.

  Docelowe branżowe spośród ww. zostaną wybrane niebawem.
 • Przedsiębiorstwa, których produkty wykazują przewagi konkurencyjne na rynkach międzynarodowych.

Terminy: Wnioski można składać do 16 grudnia br. włącznie.

Alokacja: 200 mln PLN

Internacjonalizacja MŚP z regionu Polski Wschodniej– I etap i II etap

Dofinansowanie: 80% wartości kosztów kwalifikowanych
Wysokość dofinansowania: I etap - 50 tys. PLN, II etap - 500 tys. PLN 
Kiedy: III i IV kwartał 2016r.

Nazwa konkursu i nr. Działania: 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Typy projektów:

W ramach działania MŚP będą objęte dwuetapowym wsparciem:

I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalność obejmujące w szczególności:

 • analizę możliwości eksportowych firmy,
 • wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
 • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
 • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),
 • propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.);

II etap – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego obejmujących m.in.:

 • doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
 • doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 • doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym  aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych.

Ponadto, w ramach II etapu przewiduje się wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w targach i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych w ramach II etapu).

W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty:

 • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej,
 • których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspartych MŚP,
 • przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,
 • przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.
Terminy:
 • I etat: wrzesień - listopad 2016r.
 • Alokacja: 10 mln PLN
 
 • II etap: grudzień 2016r.- styczeń 2017r.
 • Alokacja: 200 mln PLN

 Max. wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • Etap I – 50 tys. PLN,
 • Etap II – 500 tys. PLN.

 Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w regionie Polski Wschodniej.

Województwo świętokrzyskie

GO_GLOBAL.PL. Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

Dofinansowanie: do 85% wydatków kwalifikowanych

Wysokość dofinansowania:  do 150 tys. PLN

Kiedy: kwiecień - czerwiec 2016r.

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, działających w branżach zaliczanych do wysokich i średnich technologii, chcących wprowadzić na rynki zagraniczne nowe produkty, powstałe w wyniku przeprowadzonych prac B+R.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu opracowanie oraz weryfikację strategii wejścia na rynki międzynarodowe, w tym m.in. :

 • Zakup usług doradczych w zakresie opracowania i weryfikacji Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Koszty uczestnictwa w konferencjach – dla maks. 3 pracowników, uczestniczących w realizacji projektu;
 • Koszty promocji projektu – koszty stworzenia obcojęzycznej strony internetowej, publikacji prasowych,
 • Dodatkowe koszty ponoszone w związku z realizacją projektu, w tym m.in. koszty wynajmu i utrzymania budynków, , koszty utrzymania infrastruktury, koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, koszty urządzeń i sprzętu biurowego.

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, chemicznej, farmaceutycznej, maszynowej, medycznej, filmowej itd.

Terminy: Wnioski można składać do 2 czerwca  br. włącznie

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Dofinansowanie: do 85% i do 80% w przypadku przedsiębiorstw działających na terenie woj. mazowieckiego

Wysokość dofinansowania:  do 850 tys. PLN

Kiedy: ogłoszenie konkursu 10.10.2016r., rozpoczęcie naboru wniosków 14.11.2016r., zakończenie naboru wniosków 16.12.2016r.

Nazwa konkursu i nr Poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, chcących rozwinąć działalność eksportową oraz uczestniczyć w programach promocji branżowych skierowanych na rynki zagraniczne.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu pozyskanie zagranicznych kontrahentów oraz promocję marki / firmy na rynkach eksportowych, w tym m.in.:

 • Udział w międzynarodowych imprezach targowych w charakterze wystawcy – wynajem stoiska wystawienniczego wraz z jego zabudową oraz obsługą techniczną, reklama w mediach targowych, pokrycie opłat rejestracyjnych, transport oraz nocleg i wyżywienie osób biorących udział w imprezie targowej;
 • Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • Usługi doradcze dot. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy – opracowanie Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Organizacja i udział w zagranicznych misjach wyjazdowych – transport, nocleg oraz wyżywienie osób biorących udział w misji wyjazdowej, udział w seminarium, konferencji, koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych);
 • Organizacja i udział w przyjazdowych misjach gospodarczych –koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych); koszty usług hotelowych dla uczestników misji przyjazdowej;
 • Działania informacyjno- promocyjne – nabycie oraz wytworzenie instalacji oraz elementów dekoracyjnych, nabycie, wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżety, foldery, ulotki, wizytówki).

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, meblarskiej, kosmetycznej, usług prozdrowotnych, sprzętu medycznego , polskich specjalności żywnościowych oraz producenci jachtów i łodzi, maszyny i urządzenia, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze.

  Docelowe branżowe spośród ww. zostaną wybrane niebawem.
 • Przedsiębiorstwa, których produkty wykazują przewagi konkurencyjne na rynkach międzynarodowych.

Terminy: Wnioski można składać do 16 grudnia br. włącznie.

Alokacja: 200 mln PLN

Internacjonalizacja MŚP z regionu Polski Wschodniej– I etap i II etap

Dofinansowanie: 80% wartości kosztów kwalifikowanych
Wysokość dofinansowania: I etap - 50 tys. PLN, II etap - 500 tys. PLN 
Kiedy: III i IV kwartał 2016r.

Nazwa konkursu i nr. Działania: 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Typy projektów:

W ramach działania MŚP będą objęte dwuetapowym wsparciem:

I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalność obejmujące w szczególności:

 • analizę możliwości eksportowych firmy,
 • wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
 • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
 • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),
 • propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.);

II etap – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego obejmujących m.in.:

 • doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
 • doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 • doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym  aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych.

Ponadto, w ramach II etapu przewiduje się wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w targach i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych w ramach II etapu).

W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty:

 • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej,
 • których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspartych MŚP,
 • przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,
 • przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

Terminy:

 • I etat: wrzesień - listopad 2016r.
 • Alokacja: 10 mln PLN
 • II etap: grudzień 2016r.- styczeń 2017r.
 • Alokacja: 200 mln PLN

 Max. wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • Etap I – 50 tys. PLN,
 • Etap II – 500 tys. PLN.

 Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w regionie Polski Wschodniej.

Województwo warmińsko-mazurskie

GO_GLOBAL.PL. Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

Dofinansowanie: do 85% wydatków kwalifikowanych

Wysokość dofinansowania:  do 150 tys. PLN

Kiedy: kwiecień - czerwiec 2016r.

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, działających w branżach zaliczanych do wysokich i średnich technologii, chcących wprowadzić na rynki zagraniczne nowe produkty, powstałe w wyniku przeprowadzonych prac B+R.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu opracowanie oraz weryfikację strategii wejścia na rynki międzynarodowe, w tym m.in. :

 • Zakup usług doradczych w zakresie opracowania i weryfikacji Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Koszty uczestnictwa w konferencjach – dla maks. 3 pracowników, uczestniczących w realizacji projektu;
 • Koszty promocji projektu – koszty stworzenia obcojęzycznej strony internetowej, publikacji prasowych,
 • Dodatkowe koszty ponoszone w związku z realizacją projektu, w tym m.in. koszty wynajmu i utrzymania budynków, , koszty utrzymania infrastruktury, koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, koszty urządzeń i sprzętu biurowego.

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, chemicznej, farmaceutycznej, maszynowej, medycznej, filmowej itd.

Terminy: Wnioski można składać do 2 czerwca  br. włącznie

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Dofinansowanie: do 85% i do 80% w przypadku przedsiębiorstw działających na terenie woj. mazowieckiego

Wysokość dofinansowania:  do 850 tys. PLN

Kiedy: ogłoszenie konkursu 10.10.2016r., rozpoczęcie naboru wniosków 14.11.2016r., zakończenie naboru wniosków 16.12.2016r.

Nazwa konkursu i nr Poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, chcących rozwinąć działalność eksportową oraz uczestniczyć w programach promocji branżowych skierowanych na rynki zagraniczne.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu pozyskanie zagranicznych kontrahentów oraz promocję marki / firmy na rynkach eksportowych, w tym m.in.:

 • Udział w międzynarodowych imprezach targowych w charakterze wystawcy – wynajem stoiska wystawienniczego wraz z jego zabudową oraz obsługą techniczną, reklama w mediach targowych, pokrycie opłat rejestracyjnych, transport oraz nocleg i wyżywienie osób biorących udział w imprezie targowej;
 • Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • Usługi doradcze dot. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy – opracowanie Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Organizacja i udział w zagranicznych misjach wyjazdowych – transport, nocleg oraz wyżywienie osób biorących udział w misji wyjazdowej, udział w seminarium, konferencji, koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych);
 • Organizacja i udział w przyjazdowych misjach gospodarczych –koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych); koszty usług hotelowych dla uczestników misji przyjazdowej;
 • Działania informacyjno- promocyjne – nabycie oraz wytworzenie instalacji oraz elementów dekoracyjnych, nabycie, wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżety, foldery, ulotki, wizytówki).

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, meblarskiej, kosmetycznej, usług prozdrowotnych, sprzętu medycznego , polskich specjalności żywnościowych oraz producenci jachtów i łodzi, maszyny i urządzenia, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze.

  Docelowe branżowe spośród ww. zostaną wybrane niebawem.
 • Przedsiębiorstwa, których produkty wykazują przewagi konkurencyjne na rynkach międzynarodowych.

Terminy: Wnioski można składać do 16 grudnia br. włącznie.

Alokacja: 200 mln PLN

Internacjonalizacja MŚP z regionu Polski Wschodniej– I etap i II etap

Dofinansowanie: 80% wartości kosztów kwalifikowanych
Wysokość dofinansowania: I etap - 50 tys. PLN, II etap - 500 tys. PLN 
Kiedy: III i IV kwartał 2016r.

Nazwa konkursu i nr. Działania: 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Typy projektów:

W ramach działania MŚP będą objęte dwuetapowym wsparciem:

I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalność obejmujące w szczególności:

 • analizę możliwości eksportowych firmy,
 • wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
 • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
 • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),
 • propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.);

II etap – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego obejmujących m.in.:

 • doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
 • doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 • doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym  aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych.

Ponadto, w ramach II etapu przewiduje się wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w targach i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych w ramach II etapu).

W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty:

 • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej,
 • których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspartych MŚP,
 • przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,
 • przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

Terminy:

 • I etap: wrzesień - listopad 2016r.
 • Alokacja: 10 mln PLN
 • II etap: grudzień 2016r.- styczeń 2017r.
 • Alokacja: 200 mln PLN

 Max. wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • Etap I – 50 tys. PLN,
 • Etap II – 500 tys. PLN.

 Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w regionie Polski Wschodniej.

Województwo podkarpackie

GO_GLOBAL.PL. Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

Dofinansowanie: do 85% wydatków kwalifikowanych

Wysokość dofinansowania:  do 150 tys. PLN

Kiedy: kwiecień - czerwiec 2016r.

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, działających w branżach zaliczanych do wysokich i średnich technologii, chcących wprowadzić na rynki zagraniczne nowe produkty, powstałe w wyniku przeprowadzonych prac B+R.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu opracowanie oraz weryfikację strategii wejścia na rynki międzynarodowe, w tym m.in. :

 • Zakup usług doradczych w zakresie opracowania i weryfikacji Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Koszty uczestnictwa w konferencjach – dla maks. 3 pracowników, uczestniczących w realizacji projektu;
 • Koszty promocji projektu – koszty stworzenia obcojęzycznej strony internetowej, publikacji prasowych,
 • Dodatkowe koszty ponoszone w związku z realizacją projektu, w tym m.in. koszty wynajmu i utrzymania budynków, , koszty utrzymania infrastruktury, koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, koszty urządzeń i sprzętu biurowego.

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, chemicznej, farmaceutycznej, maszynowej, medycznej, filmowej itd.

Terminy: Wnioski można składać do 2 czerwca  br. włącznie

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Dofinansowanie: do 85% i do 80% w przypadku przedsiębiorstw działających na terenie woj. mazowieckiego

Wysokość dofinansowania:  do 850 tys. PLN

Kiedy: ogłoszenie konkursu 10.10.2016r., rozpoczęcie naboru wniosków 14.11.2016r., zakończenie naboru wniosków 16.12.2016r.

Nazwa konkursu i nr Poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, chcących rozwinąć działalność eksportową oraz uczestniczyć w programach promocji branżowych skierowanych na rynki zagraniczne.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu pozyskanie zagranicznych kontrahentów oraz promocję marki / firmy na rynkach eksportowych, w tym m.in.:

 • Udział w międzynarodowych imprezach targowych w charakterze wystawcy – wynajem stoiska wystawienniczego wraz z jego zabudową oraz obsługą techniczną, reklama w mediach targowych, pokrycie opłat rejestracyjnych, transport oraz nocleg i wyżywienie osób biorących udział w imprezie targowej;
 • Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • Usługi doradcze dot. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy – opracowanie Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Organizacja i udział w zagranicznych misjach wyjazdowych – transport, nocleg oraz wyżywienie osób biorących udział w misji wyjazdowej, udział w seminarium, konferencji, koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych);
 • Organizacja i udział w przyjazdowych misjach gospodarczych –koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych); koszty usług hotelowych dla uczestników misji przyjazdowej;
 • Działania informacyjno- promocyjne – nabycie oraz wytworzenie instalacji oraz elementów dekoracyjnych, nabycie, wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżety, foldery, ulotki, wizytówki).

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, meblarskiej, kosmetycznej, usług prozdrowotnych, sprzętu medycznego , polskich specjalności żywnościowych oraz producenci jachtów i łodzi, maszyny i urządzenia, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze.

  Docelowe branżowe spośród ww. zostaną wybrane niebawem.
 • Przedsiębiorstwa, których produkty wykazują przewagi konkurencyjne na rynkach międzynarodowych.

Terminy: Wnioski można składać do 16 grudnia br. włącznie.

Alokacja: 200 mln PLN

Internacjonalizacja MŚP z regionu Polski Wschodniej– I etap i II etap

Dofinansowanie: 80% wartości kosztów kwalifikowanych
Wysokość dofinansowania: I etap - 50 tys. PLN, II etap - 500 tys. PLN 
Kiedy: III i IV kwartał 2016r

 

Nazwa konkursu i nr. Działania: 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Typy projektów:

W ramach działania MŚP będą objęte dwuetapowym wsparciem:

I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalność obejmujące w szczególności:

 • analizę możliwości eksportowych firmy,
 • wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
 • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
 • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),
 • propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.);

II etap – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego obejmujących m.in.:

 • doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
 • doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 • doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym  aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych.

Ponadto, w ramach II etapu przewiduje się wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w targach i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych w ramach II etapu).

W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty:

 • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej,
 • których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspartych MŚP,
 • przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,
 • przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

Terminy:

 • Etap I: wrzesień - listopad 2016r.
 • Alokacja: 10 mln PLN
 • Etap II: grudzień 2016r.- styczeń 2017r.
 • Alokacja: 200 mln PLN

 Max. wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • Etap I: 50 tys. PLN,
 • Etap II: 500 tys. PLN.

 Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w regionie Polski Wschodniej.

Województwo lubelskie

GO_GLOBAL.PL. Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

Dofinansowanie: do 85% wydatków kwalifikowanych

Wysokość dofinansowania:  do 150 tys. PLN

Kiedy: kwiecień - czerwiec 2016r.

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, działających w branżach zaliczanych do wysokich i średnich technologii, chcących wprowadzić na rynki zagraniczne nowe produkty, powstałe w wyniku przeprowadzonych prac B+R.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu opracowanie oraz weryfikację strategii wejścia na rynki międzynarodowe, w tym m.in. :

 • Zakup usług doradczych w zakresie opracowania i weryfikacji Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Koszty uczestnictwa w konferencjach – dla maks. 3 pracowników, uczestniczących w realizacji projektu;
 • Koszty promocji projektu – koszty stworzenia obcojęzycznej strony internetowej, publikacji prasowych,
 • Dodatkowe koszty ponoszone w związku z realizacją projektu, w tym m.in. koszty wynajmu i utrzymania budynków, , koszty utrzymania infrastruktury, koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, koszty urządzeń i sprzętu biurowego.

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, chemicznej, farmaceutycznej, maszynowej, medycznej, filmowej itd.

Terminy: Wnioski można składać do 2 czerwca  br. włącznie

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Dofinansowanie: do 85% i do 80% w przypadku przedsiębiorstw działających na terenie woj. mazowieckiego

Wysokość dofinansowania:  do 850 tys. PLN

Kiedy: ogłoszenie konkursu 10.10.2016r., rozpoczęcie naboru wniosków 14.11.2016r., zakończenie naboru wniosków 16.12.2016r.

Nazwa konkursu i nr Poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, chcących rozwinąć działalność eksportową oraz uczestniczyć w programach promocji branżowych skierowanych na rynki zagraniczne.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu pozyskanie zagranicznych kontrahentów oraz promocję marki / firmy na rynkach eksportowych, w tym m.in.:

 • Udział w międzynarodowych imprezach targowych w charakterze wystawcy – wynajem stoiska wystawienniczego wraz z jego zabudową oraz obsługą techniczną, reklama w mediach targowych, pokrycie opłat rejestracyjnych, transport oraz nocleg i wyżywienie osób biorących udział w imprezie targowej;
 • Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • Usługi doradcze dot. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy – opracowanie Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Organizacja i udział w zagranicznych misjach wyjazdowych – transport, nocleg oraz wyżywienie osób biorących udział w misji wyjazdowej, udział w seminarium, konferencji, koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych);
 • Organizacja i udział w przyjazdowych misjach gospodarczych –koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych); koszty usług hotelowych dla uczestników misji przyjazdowej;
 • Działania informacyjno- promocyjne – nabycie oraz wytworzenie instalacji oraz elementów dekoracyjnych, nabycie, wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżety, foldery, ulotki, wizytówki).

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, meblarskiej, kosmetycznej, usług prozdrowotnych, sprzętu medycznego , polskich specjalności żywnościowych oraz producenci jachtów i łodzi, maszyny i urządzenia, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze.

  Docelowe branżowe spośród ww. zostaną wybrane niebawem.
 • Przedsiębiorstwa, których produkty wykazują przewagi konkurencyjne na rynkach międzynarodowych.

Terminy: Wnioski można składać do 16 grudnia br. włącznie.

Alokacja: 200 mln PLN

Internacjonalizacja MŚP z regionu Polski Wschodniej– I etap i II etap

Dofinansowanie: 80% wartości kosztów kwalifikowanych
Wysokość dofinansowania: I etap - 50 tys. PLN, II etap - 500 tys. PLN 
Kiedy: III i IV kwartał 2016r.

Nazwa konkursu i nr. Działania: 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Typy projektów:

W ramach działania MŚP będą objęte dwuetapowym wsparciem:

I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalność obejmujące w szczególności:

 • analizę możliwości eksportowych firmy,
 • wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
 • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
 • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),
 • propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.);

II etap – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego obejmujących m.in.:

 • doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
 • doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 • doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym  aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych.

Ponadto, w ramach II etapu przewiduje się wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w targach i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych w ramach II etapu).

W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty:

 • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej,
 • których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspartych MŚP,
 • przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,
 • przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

Terminy:

 • Etap I: wrzesień - listopad 2016r.
 • Alokacja: 10 mln PLN
 • Etap II: grudzień 2016r.- styczeń 2017r.
 • Alokacja: 200 mln PLN

 Max. wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • Etap I: 50 tys. PLN,
 • Etap II: 500 tys. PLN.

 Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w regionie Polski Wschodniej.

Województwo zachodnio-pomorskie

GO_GLOBAL.PL. Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

Dofinansowanie: do 85% wydatków kwalifikowanych

Wysokość dofinansowania:  do 150 tys. PLN

Kiedy: kwiecień - czerwiec 2016r.

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, działających w branżach zaliczanych do wysokich i średnich technologii, chcących wprowadzić na rynki zagraniczne nowe produkty, powstałe w wyniku przeprowadzonych prac B+R.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu opracowanie oraz weryfikację strategii wejścia na rynki międzynarodowe, w tym m.in. :

 • Zakup usług doradczych w zakresie opracowania i weryfikacji Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Koszty uczestnictwa w konferencjach – dla maks. 3 pracowników, uczestniczących w realizacji projektu;
 • Koszty promocji projektu – koszty stworzenia obcojęzycznej strony internetowej, publikacji prasowych,
 • Dodatkowe koszty ponoszone w związku z realizacją projektu, w tym m.in. koszty wynajmu i utrzymania budynków, , koszty utrzymania infrastruktury, koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, koszty urządzeń i sprzętu biurowego.

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, chemicznej, farmaceutycznej, maszynowej, medycznej, filmowej itd.

Terminy: Wnioski można składać do 2 czerwca  br. włącznie

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Dofinansowanie: do 85% i do 80% w przypadku przedsiębiorstw działających na terenie woj. mazowieckiego

Wysokość dofinansowania:  do 850 tys. PLN

Kiedy: ogłoszenie konkursu 10.10.2016r., rozpoczęcie naboru wniosków 14.11.2016r., zakończenie naboru wniosków 16.12.2016r.

Nazwa konkursu i nr Poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, chcących rozwinąć działalność eksportową oraz uczestniczyć w programach promocji branżowych skierowanych na rynki zagraniczne.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu pozyskanie zagranicznych kontrahentów oraz promocję marki / firmy na rynkach eksportowych, w tym m.in.:

 • Udział w międzynarodowych imprezach targowych w charakterze wystawcy – wynajem stoiska wystawienniczego wraz z jego zabudową oraz obsługą techniczną, reklama w mediach targowych, pokrycie opłat rejestracyjnych, transport oraz nocleg i wyżywienie osób biorących udział w imprezie targowej;
 • Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • Usługi doradcze dot. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy – opracowanie Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Organizacja i udział w zagranicznych misjach wyjazdowych – transport, nocleg oraz wyżywienie osób biorących udział w misji wyjazdowej, udział w seminarium, konferencji, koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych);
 • Organizacja i udział w przyjazdowych misjach gospodarczych –koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych); koszty usług hotelowych dla uczestników misji przyjazdowej;
 • Działania informacyjno- promocyjne – nabycie oraz wytworzenie instalacji oraz elementów dekoracyjnych, nabycie, wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżety, foldery, ulotki, wizytówki).

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, meblarskiej, kosmetycznej, usług prozdrowotnych, sprzętu medycznego , polskich specjalności żywnościowych oraz producenci jachtów i łodzi, maszyny i urządzenia, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze.

  Docelowe branżowe spośród ww. zostaną wybrane niebawem.
 • Przedsiębiorstwa, których produkty wykazują przewagi konkurencyjne na rynkach międzynarodowych.

Terminy: Wnioski można składać do 16 grudnia br. włącznie.

Alokacja: 200 mln PLN

Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

Dofinansowanie: 85% wartości kosztów kwalifikowanych

Kiedy: czerwiec-wrzesień 2016r.

Nazwa konkursu i nr. Działania: 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

Typy projektów:

 1. TYP 1: Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne:
 • przygotowanie do prezentacji oferty podczas imprez targowo-wystawienniczych,
 • udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
 • udział w misjach gospodarczych za granicą związanych z rynkiem docelowym połączonych z bilateralnymi spotkaniami z potencjalnymi kontrahentami,
 • doradztwo w zakresie strategii działań marketingowych, koncepcji dostosowania wzorniczego produktów/oferty, koncepcji wizerunku przedsiębiorcy, czy ochrony własności intelektualnej na wybranych rynkach docelowych,
 • doradztwo w obszarze wyszukiwania i doboru partnerów gospodarczych,
 • doradztwo w zakresie tworzenia sieci dystrybucyjnej na rynkach docelowych,
 • uzyskanie niezbędnych dokumentów/certyfikatów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki docelowe, z zastrzeżeniem, iż jedynym przedmiotem wsparcia nie może być udział w misjach gospodarczych.

Wsparcie będzie przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego.

Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie na działania służące realizacji poszczególnych etapów Strategii ekspansji na rynki zagraniczne – konieczność posiadania Strategii ekspansji na rynki zagraniczne.

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • mikro, małe i średni przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego.

Województwo lubuskie

GO_GLOBAL.PL. Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

Dofinansowanie: do 85% wydatków kwalifikowanych

Wysokość dofinansowania:  do 150 tys. PLN

Kiedy: kwiecień - czerwiec 2016r.

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, działających w branżach zaliczanych do wysokich i średnich technologii, chcących wprowadzić na rynki zagraniczne nowe produkty, powstałe w wyniku przeprowadzonych prac B+R.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu opracowanie oraz weryfikację strategii wejścia na rynki międzynarodowe, w tym m.in. :

 • Zakup usług doradczych w zakresie opracowania i weryfikacji Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Koszty uczestnictwa w konferencjach – dla maks. 3 pracowników, uczestniczących w realizacji projektu;
 • Koszty promocji projektu – koszty stworzenia obcojęzycznej strony internetowej, publikacji prasowych,
 • Dodatkowe koszty ponoszone w związku z realizacją projektu, w tym m.in. koszty wynajmu i utrzymania budynków, , koszty utrzymania infrastruktury, koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, koszty urządzeń i sprzętu biurowego.

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, chemicznej, farmaceutycznej, maszynowej, medycznej, filmowej itd.

Terminy: Wnioski można składać do 2 czerwca  br. włącznie

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Dofinansowanie: do 85% i do 80% w przypadku przedsiębiorstw działających na terenie woj. mazowieckiego

Wysokość dofinansowania:  do 850 tys. PLN

Kiedy: ogłoszenie konkursu 10.10.2016r., rozpoczęcie naboru wniosków 14.11.2016r., zakończenie naboru wniosków 16.12.2016r.

Nazwa konkursu i nr Poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, chcących rozwinąć działalność eksportową oraz uczestniczyć w programach promocji branżowych skierowanych na rynki zagraniczne.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu pozyskanie zagranicznych kontrahentów oraz promocję marki / firmy na rynkach eksportowych, w tym m.in.:

 • Udział w międzynarodowych imprezach targowych w charakterze wystawcy – wynajem stoiska wystawienniczego wraz z jego zabudową oraz obsługą techniczną, reklama w mediach targowych, pokrycie opłat rejestracyjnych, transport oraz nocleg i wyżywienie osób biorących udział w imprezie targowej;
 • Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • Usługi doradcze dot. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy – opracowanie Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Organizacja i udział w zagranicznych misjach wyjazdowych – transport, nocleg oraz wyżywienie osób biorących udział w misji wyjazdowej, udział w seminarium, konferencji, koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych);
 • Organizacja i udział w przyjazdowych misjach gospodarczych –koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych); koszty usług hotelowych dla uczestników misji przyjazdowej;
 • Działania informacyjno- promocyjne – nabycie oraz wytworzenie instalacji oraz elementów dekoracyjnych, nabycie, wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżety, foldery, ulotki, wizytówki).

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, meblarskiej, kosmetycznej, usług prozdrowotnych, sprzętu medycznego , polskich specjalności żywnościowych oraz producenci jachtów i łodzi, maszyny i urządzenia, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze.

  Docelowe branżowe spośród ww. zostaną wybrane niebawem.
 • Przedsiębiorstwa, których produkty wykazują przewagi konkurencyjne na rynkach międzynarodowych.

Terminy: Wnioski można składać do 16 grudnia br. włącznie.

Alokacja: 200 mln PLN

Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Dofinansowanie: do 50% na udział MŚP w targach, do 85% w ramach pomocy de minimis na pozostałe działania uzupełniające

Kiedy: aktualnie trwa nabór na II typ projektów

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 500 tys. PLN


 Nazwa konkursu i nr. Poddziałania: 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Typy projektów:

I typ projektu Promocja gospodarcza regionu - wsparcie projektów z zakresu promocji gospodarczej regionu (na arenie ogólnopolskiej lub międzynarodowej) w celu zwiększenia inwestycji, w tym: ­

 • organizacja udziału MŚP w krajowych lub międzynarodowych targach, misjach gospodarczych, organizowanych w ramach szerokiej lub kierunkowej kampanii promocyjnej regionu;
 • organizacja krajowych lub międzynarodowych targów, misji gospodarczych, organizowanych w ramach szerokiej lub kierunkowej kampanii promocyjnej regionu dla MŚP;
 • organizacja szerokiej lub kierunkowej kampanii promocyjnej regionu o charakterze kompleksowym na rynkach międzynarodowych.

II typ projektu Ekspansja gospodarcza MŚP  - wsparcie projektów związanych z udziałem MŚP, w charakterze wystawcy, w targach, misjach gospodarczych i wystawach, w tym zagranicznych:

 • kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne, lub,
 • kompleksowe wsparcie zorganizowanych grup przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne (wsparcie grup przedsiębiorstw odbywać się będzie za pośrednictwem operatora projektu).

Operator udziela wsparcia na rzecz MŚP na zasadach i w wysokości wynikających z odpowiednich programów pomocowych.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie będzie przedstawienie przez MŚP strategii rozwoju przedsiębiorstwa uwzględniającej plan rozwoju działań eksportowych wraz z harmonogramem planowanych działań eksportowych na okres 2 lat.

Przykładowy katalog wydatków możliwych do pokrycia w ramach projektu:

a) koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego, podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w wydarzeniach gospodarczych,

b) koszty udziału w wydarzeniu gospodarczym przedstawicieli sektora MŚP bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu dotyczącego następującej tematyki: targów, misji, wystaw, tj.: koszty przejazdu i ubezpieczenia, delegacji, zakwaterowania, wyżywienia, wiz,

c) koszt udziału przedstawiciela wystawcy w imprezie towarzyszącej targom/wystawie (np. udział w seminariach, kongresach i konferencjach),

d) koszty ubezpieczenia eksponatów i materiałów promocyjnych w związku z udziałem MŚP w wydarzeniach gospodarczych,

e) koszt transportu eksponatów i materiałów promocyjnych (wraz z odprawą celną) w związku z udziałem MŚP w wydarzeniach gospodarczych,

f) opłata za najem powierzchni wystawienniczej,

g) koszt wpisu do katalogu targów/wystawy,

h) opłata rejestracyjna,

i) wydanie i wpis do katalogu targów/wystawy/misji,

j) koszty przygotowania identyfikatorów, karnetu parkingowego.

k) reklama w mediach podczas wydarzeń gospodarczych,

i) opłata za najem sal (wraz z niezbędnym osprzętem i usługą kateringu) na potrzeby spotkań biznesowych podczas misji gospodarczych,

k) koszty przygotowania/druku/zakupu materiałów promocyjnych dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych, w tym koszty tłumaczenia materiałów promocyjnych (np. katalogi, ulotki, długopisy, prezentacje na CD/DVD, itp.) w związku z udziałem w imprezach o charakterze gospodarczym,

l) koszty informacji i promocji projektu - do maks. 50 tys. PLN (banery, tablice, naklejki, inne wydatki na promocję projektu),

i) koszty tłumaczenia podczas spotkań biznesowych w ramach wydarzeń gospodarczych.


Kryteria dodatkowo punktowane w projekcie:


a) wpisywanie się projektu i działalności przedsiębiorstwa w Regionalne Inteligentne Specjalizacje dla woj. lubuskiego,

b) kompleksowość projektu - zaplanowanie min. 2 różnych wydarzeń gospodarczych przez MŚP,

c) lokalizacja działań targowych w projekcie - zaplanowanie udziału w targach poza granicami kraju,

d) produkt/usługa stanowiąca przedmiot działalności przedsiębiorstwa została opracowana w wyniku prac B+R,

e) planowane przychody z eksportu dzięki realizacji projektu,

f) planowana liczba nawiązanych kontraktów międzynarodowych dzięki realizacji projektu.


Terminy:  30.06.2016r. - 30.12.2016r. Konkurs przeprowadzany w ramach trzech rund naborów - aktualne i zbliżające się rundy:

I runda konkursowa: do 31.08.2016r.

II runda konkursowa: 01.09.2016r.- 28.10.2016r.

III runda konkursowa: 31.10.2016r. - 30.12.2016r.

Okres realizacji projektów:  do 31.03.2018r.

Alokacja: 5 mln PLN


III typ projektu Rozwój inwestycyjny regionu – świadczenie usług doradczych na rzecz MŚP w zakresie:

 • udostępniania informacji na temat rynków państw trzecich,
 • określenia potencjalnych partnerów handlowych,
 • przygotowania ofert współpracy,
 • wyszukiwania i dobór partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, ­
 • udostępniania informacji niezbędnych do dostosowania oferty produktowej lub usługowej do wymogów poszczególnych rynków, ­
 • nawiązywanie współpracy technologicznej,
 • otwieranie nowych kanałów dystrybucji, ­
 • organizacja spotkań z przedsiębiorcami lub typu B2B, ­
 • promocja przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, ­
 • rozwój łańcuchów dostaw.

O dofinansowanie w ramach tego typu projektu będą mogli się ubiegać wnioskodawcy – operatorzy, którzy na rzecz MŚP (ostateczni odbiorcy) pozyskają informacje niezbędne dla implementacji najlepszych praktyk gospodarczych oraz ekspansji na rynki zagraniczne.

Możliwe jest łącznie I i II typu projektu.

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),
 • partnerstwa/zrzeszenia MŚP,
 • ­instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 • ­jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki,
 • stowarzyszenia i porozumienia, ­ jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Województwo łódzkie

GO_GLOBAL.PL. Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

Dofinansowanie: do 85% wydatków kwalifikowanych

Wysokość dofinansowania:  do 150 tys. PLN

Kiedy: kwiecień - czerwiec 2016r.

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, działających w branżach zaliczanych do wysokich i średnich technologii, chcących wprowadzić na rynki zagraniczne nowe produkty, powstałe w wyniku przeprowadzonych prac B+R.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu opracowanie oraz weryfikację strategii wejścia na rynki międzynarodowe, w tym m.in. :

 • Zakup usług doradczych w zakresie opracowania i weryfikacji Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Koszty uczestnictwa w konferencjach – dla maks. 3 pracowników, uczestniczących w realizacji projektu;
 • Koszty promocji projektu – koszty stworzenia obcojęzycznej strony internetowej, publikacji prasowych,
 • Dodatkowe koszty ponoszone w związku z realizacją projektu, w tym m.in. koszty wynajmu i utrzymania budynków, , koszty utrzymania infrastruktury, koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, koszty urządzeń i sprzętu biurowego.

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, chemicznej, farmaceutycznej, maszynowej, medycznej, filmowej itd.

Terminy: Wnioski można składać do 2 czerwca  br. włącznie

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Dofinansowanie: do 85% i do 80% w przypadku przedsiębiorstw działających na terenie woj. mazowieckiego

Wysokość dofinansowania:  do 850 tys. PLN

Kiedy: ogłoszenie konkursu 10.10.2016r., rozpoczęcie naboru wniosków 14.11.2016r., zakończenie naboru wniosków 16.12.2016r.

Nazwa konkursu i nr Poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, chcących rozwinąć działalność eksportową oraz uczestniczyć w programach promocji branżowych skierowanych na rynki zagraniczne.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu pozyskanie zagranicznych kontrahentów oraz promocję marki / firmy na rynkach eksportowych, w tym m.in.:

 • Udział w międzynarodowych imprezach targowych w charakterze wystawcy – wynajem stoiska wystawienniczego wraz z jego zabudową oraz obsługą techniczną, reklama w mediach targowych, pokrycie opłat rejestracyjnych, transport oraz nocleg i wyżywienie osób biorących udział w imprezie targowej;
 • Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • Usługi doradcze dot. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy – opracowanie Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Organizacja i udział w zagranicznych misjach wyjazdowych – transport, nocleg oraz wyżywienie osób biorących udział w misji wyjazdowej, udział w seminarium, konferencji, koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych);
 • Organizacja i udział w przyjazdowych misjach gospodarczych –koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych); koszty usług hotelowych dla uczestników misji przyjazdowej;
 • Działania informacyjno- promocyjne – nabycie oraz wytworzenie instalacji oraz elementów dekoracyjnych, nabycie, wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżety, foldery, ulotki, wizytówki).

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, meblarskiej, kosmetycznej, usług prozdrowotnych, sprzętu medycznego , polskich specjalności żywnościowych oraz producenci jachtów i łodzi, maszyny i urządzenia, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze.

  Docelowe branżowe spośród ww. zostaną wybrane niebawem.
 • Przedsiębiorstwa, których produkty wykazują przewagi konkurencyjne na rynkach międzynarodowych.

Terminy: Wnioski można składać do 16 grudnia br. włącznie.

Alokacja: 200 mln PLN

Modele biznesowe MŚP – etap I, tj. opracowanie nowego modelu biznesowego dla MŚP w związku z internacjonalizacją

Dofinansowanie: 85% wartości kosztów kwalifikowalnych

Kiedy: nabór wniosków planowany na IV kwartał 2016r.


Nazwa konkursu i nr. Poddziałania:  II.2.1 Modele biznesowe MŚP – etap I/typ I projektów, tj. opracowanie nowego modelu biznesowego dla MŚP w związku z internacjonalizacją

Typy projektów:

 1. Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji  - etap I.
 2. Wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa – etap II.

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. łódzkiego planujące rozwój lub rozpoczęcie działalności na wybranych rynkach zagranicznych.

Wybrane kryteria dodatkowo punktowane – etap I/typ I projektów:

a)      realizacja projektu wpisuje się w specjalizacje regionalne:

 • projekt wpisuje się w co najmniej jeden obszar gospodarczy w ramach niszy specjalizacyjnej - 3 pkt;
 • projekt wpisuje się w co najmniej jedną Regionalną Inteligentną Specjalizację Województwa Łódzkiego – 2 pkt;
 • projekt nie wpisuje się w żadną z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego - 0 pkt;

b)      realizacja projektu na jednym z Obszarów Strategicznej Interwencji dla woj. łódzkiego:

 • miejsce prowadzenia działalności wnioskodawcy zlokalizowane jest na terenie OSI i projekt wpisuje się w strategiczne kierunki działań dla danego OSI- 2 pkt;
 • miejsce prowadzenia działalności wnioskodawcy zlokalizowane jest na terenie OSI- 1 pkt;
 • – miejsce prowadzenia działalności wnioskodawcy nie jest zlokalizowane na terenie OSI - 0 pkt;

c)       potencjał Wnioskodawcy do prowadzenia działalności eksportowej  w zakresie:

 • doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej – 1 pkt;
 • posiadanej przez przedsiębiorstwo pozycji rynkowej – 1 pkt;
 • posiadanych zasobów (materialnych, niematerialnych, kadrowych) umożliwiających realizację projektu – 1 pkt;

d)      potencjał oferty stanowiącej przedmiot eksportu:

 • czy wnioskodawca ponosi nakłady na działalność B+R dla produktów lub usług, które będą stanowiły przedmiot eksportu – 3 pkt;
 • czy produkt lub usługa stanowiący przedmiot eksportu może funkcjonować na więcej niż 1 rynku zbytu - 2 pkt;
 • czy produkt lub usługa stanowiący przedmiot eksportu nawiązuje do tożsamości historycznej, kulturowej, społecznej regionu – 1 pkt;
 • projekt nie spełnia żadnego z powyższych elementów - 0 pkt.

 

Wybrane kryteria dodatkowo punktowane – etap II/typ II projektów:

a)      realizacja projektu wpisuje się w specjalizacje regionalne:

 • projekt wpisuje się w co najmniej jeden obszar gospodarczy w ramach niszy specjalizacyjnej - 3 pkt;
 • projekt wpisuje się w co najmniej jedną Regionalną Inteligentną Specjalizację Województwa Łódzkiego – 2 pkt;
 • projekt nie wpisuje się w żadną z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego - 0 pkt;

b)      realizacja projektu na jednym z Obszarów Strategicznej Interwencji dla woj. łódzkiego:

 • miejsce prowadzenia działalności wnioskodawcy zlokalizowane jest na terenie OSI i projekt wpisuje się w strategiczne kierunki działań dla danego OSI- 2 pkt;
 • miejsce prowadzenia działalności wnioskodawcy zlokalizowane jest na terenie OSI- 1 pkt;
 • – miejsce prowadzenia działalności wnioskodawcy nie jest zlokalizowane na terenie OSI - 0 pkt;

c)       strategia biznesowa w zakresie internacjonalizacji – zakres i stopień uwzględnienia specyfiki produktu i działalności Wnioskodawcy - czy załączona strategia biznesowa w zakresie internacjonalizacji w szczególności (6 pkt):

 • wskazuje rynki docelowe działalności eksportowej pod kątem produktu Wnioskodawcy - 1 pkt;
 • zawiera analizę pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy na danym rynku - 1 pkt;
 • zawiera analizę rynku docelowego poprzez przeprowadzenie analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktów do rynku - 1 pkt;
 • wskazuje rodzaje działań koniecznych do wejścia na nowe rynki zbytu - 1 pkt;
 •  wskazuje, że wnioskodawca ponosi nakłady na B+R w celu stworzenia lub rozwoju produktów lub usług, które mają być przedmiotem eksportu - 2 pkt;

d)      skuteczność wdrożenia działań wynikających ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji - czy projekt zakłada skuteczne wdrożenie działań wynikających ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji mierzone wzrostem przychodów z eksportu wnioskodawcy planowanym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu:

 • projekt przyczynia się do wzrostu przychodów z eksportu powyżej 25% - 4 pkt;
 • projekt przyczynia się do wzrostu przychodów z eksportu powyżej 15% do 25% - 3 pkt;
 • projekt przyczynia się do wzrostu przychodów z eksportu powyżej 5% do 15% - 2 pkt;
 • projekt przyczynia się do wzrostu przychodów z eksportu do 5% - 1 pkt;
 • projekt nie przyczynia się do wzrostu przychodów z eksportu - 0 pkt;

e)      liczba zagranicznych kontraktów handlowych zawartych w wyniku realizacji projektu:

 • powyżej 6 podpisanych kontraktów - 3 pkt;
 • od 4 do 6 podpisanych kontraktów - 2 pkt;
 • 3 podpisane kontrakty - 1 pkt.

 

Alokacja: ok. 12,7 mln PLN


Województwo dolnośląskie 

Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych- Działanie 1.4 B

Dofinansowanie: do 85% wydatków kwalifikowanych

Wartość projektów:  min.10 tys. PLN, max.300 tys.PLN, w tym do 100 tys. PLN na udział MŚP w imprezach targowo-wystawienniczych (typu targi branżowe i misje gospodarcze).

Kiedy: ogłoszenie naboru 30.12.2016r., rozpoczęcie naboru 30.01.2017r.


Nazwa konkursu i nr Działania: 1.4.Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Schemat 1.4 Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych-Działanie 1.4 B

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, chcących rozwinąć działalność eksportową.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu pozyskanie zagranicznych kontrahentów oraz promocję marki / firmy na rynkach eksportowych, w tym m.in.:


 • Otwieranie kanałów biznesowych;

 • Rozwój handlu elektronicznego dedykowanego rynkom zagranicznym;

 • Dostosowanie produkcji do wymogów rynków zagranicznych;

 • Tworzenie działu obsługi eksportu;

 • Pozyskiwanie certyfikatów i pozwoleń;

 • Logistyka;

 • Udział w krajowych i zagranicznych imprezach targowych;

 • Zagraniczne wyjazdy biznesowe celem odbycia spotkań biznesowych;

 • Organizacja pokazów i wystaw na rynkach zagranicznych;

 • Organizacja przyjazdów firm zagranicznych do siedziby firmy w Polsce;

 • Udział w konferencjach.

 

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:


 • wpisujące się w jeden z obszarów Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji dla woj. dolnośląskiego,

 • rozpoczynające działalność eksportową - posiadające  przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,

 • realizowane w partnerstwie,

 • wdrażające aktualny plan rozwoju eksportu lub strategię eksportową,

 • które zdecydują się obniżyć poziom dofinansowania o co najmniej 5 punktów %,

 • zadeklarują konkretne wskaźniki rezultatu takie jak liczbę podpisanych zagranicznych kontraktów na poziomie min. 3 nowych kontraktów,

 • wpisujące się w jeden z obszarów Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji dla woj. dolnośląskiego,

UWAGA! Udział w konkursie uwarunkowany jest posiadaniem Strategii Rozwoju Eksportu/Planu Rozwoju Eksportu.


Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;

 • posiadające siedzibę na terenie woj.dolnośląskiego


Alokacja: ok. 23,6 mln PLN


GO_GLOBAL.PL. Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

Dofinansowanie: do 85% wydatków kwalifikowanych

Wysokość dofinansowania:  do 150 tys. PLN

Kiedy: kwiecień - czerwiec 2016r.

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, działających w branżach zaliczanych do wysokich i średnich technologii, chcących wprowadzić na rynki zagraniczne nowe produkty, powstałe w wyniku przeprowadzonych prac B+R.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu opracowanie oraz weryfikację strategii wejścia na rynki międzynarodowe, w tym m.in. :

 • Zakup usług doradczych w zakresie opracowania i weryfikacji Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Koszty uczestnictwa w konferencjach – dla maks. 3 pracowników, uczestniczących w realizacji projektu;
 • Koszty promocji projektu – koszty stworzenia obcojęzycznej strony internetowej, publikacji prasowych,
 • Dodatkowe koszty ponoszone w związku z realizacją projektu, w tym m.in. koszty wynajmu i utrzymania budynków, , koszty utrzymania infrastruktury, koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, koszty urządzeń i sprzętu biurowego.

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, chemicznej, farmaceutycznej, maszynowej, medycznej, filmowej itd.

Terminy: Wnioski można składać do 2 czerwca  br. włącznie

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Dofinansowanie: do 85% i do 80% w przypadku przedsiębiorstw działających na terenie woj. mazowieckiego

Wysokość dofinansowania:  do 850 tys. PLN

Kiedy: ogłoszenie konkursu 10.10.2016r., rozpoczęcie naboru wniosków 14.11.2016r., zakończenie naboru wniosków 16.12.2016r.

Nazwa konkursu i nr Poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, chcących rozwinąć działalność eksportową oraz uczestniczyć w programach promocji branżowych skierowanych na rynki zagraniczne.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu pozyskanie zagranicznych kontrahentów oraz promocję marki / firmy na rynkach eksportowych, w tym m.in.:

 • Udział w międzynarodowych imprezach targowych w charakterze wystawcy – wynajem stoiska wystawienniczego wraz z jego zabudową oraz obsługą techniczną, reklama w mediach targowych, pokrycie opłat rejestracyjnych, transport oraz nocleg i wyżywienie osób biorących udział w imprezie targowej;
 • Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • Usługi doradcze dot. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy – opracowanie Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Organizacja i udział w zagranicznych misjach wyjazdowych – transport, nocleg oraz wyżywienie osób biorących udział w misji wyjazdowej, udział w seminarium, konferencji, koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych);
 • Organizacja i udział w przyjazdowych misjach gospodarczych –koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych); koszty usług hotelowych dla uczestników misji przyjazdowej;
 • Działania informacyjno- promocyjne – nabycie oraz wytworzenie instalacji oraz elementów dekoracyjnych, nabycie, wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżety, foldery, ulotki, wizytówki).

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, meblarskiej, kosmetycznej, usług prozdrowotnych, sprzętu medycznego , polskich specjalności żywnościowych oraz producenci jachtów i łodzi, maszyny i urządzenia, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze.

  Docelowe branżowe spośród ww. zostaną wybrane niebawem.
 • Przedsiębiorstwa, których produkty wykazują przewagi konkurencyjne na rynkach międzynarodowych.

Terminy: Wnioski można składać do 16 grudnia br. włącznie.

Alokacja: 200 mln PLN

Internacjonalizacja przedsiębiorstw - opracowanie Strategii Rozwoju/modelu biznesowego

Dofinansowanie: 85% wartości projektu
Wysokość dofinansowanie: do 50 tys. PLN 
Kiedy: ogłoszenie konkursu: 30.01.2017r., rozpoczęcie naboru: 01.03.2017r.

Nazwa konkursu i nr. Poddziałania: 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Typy podmiotów: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą oraz planujących realizację projektu na terenie woj. dolnośląskiego

Typy projektów: tworzenie nowych modeli biznesowych, w tym długoterminowych strategii biznesowych oraz Planów rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych

Katalog wydatków kwalifikowalnych: usługi doradcze związane z opracowanie strategii biznesowych i/lub Planów rozwoju eksportu

Ile: do 50 tys. PLN

Dofinansowanie: 85% wartości projektu

Kryteria premiujące:  działanie w obszarze jednej z regionalnych inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, współpraca z min. 2 innymi przedsiębiorstwami w ramach realizacji projektu, posiadanie aktualnego udział eksportu w całkowitej sprzedaży nieprzekraczającego 30%, planowany rozwój na min. 1 rynku unijnym i/lub min. 1 rynku poza unijnym

Alokacja: ok. 2,3 mln PLN

 

Województwo wielkopolskie

GO_GLOBAL.PL. Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

Dofinansowanie: do 85% wydatków kwalifikowanych

Wysokość dofinansowania:  do 150 tys. PLN

Kiedy: kwiecień - czerwiec 2016r.

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, działających w branżach zaliczanych do wysokich i średnich technologii, chcących wprowadzić na rynki zagraniczne nowe produkty, powstałe w wyniku przeprowadzonych prac B+R.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu opracowanie oraz weryfikację strategii wejścia na rynki międzynarodowe, w tym m.in. :

 • Zakup usług doradczych w zakresie opracowania i weryfikacji Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Koszty uczestnictwa w konferencjach – dla maks. 3 pracowników, uczestniczących w realizacji projektu;
 • Koszty promocji projektu – koszty stworzenia obcojęzycznej strony internetowej, publikacji prasowych,
 • Dodatkowe koszty ponoszone w związku z realizacją projektu, w tym m.in. koszty wynajmu i utrzymania budynków, , koszty utrzymania infrastruktury, koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, koszty urządzeń i sprzętu biurowego.

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, chemicznej, farmaceutycznej, maszynowej, medycznej, filmowej itd.

Terminy: Wnioski można składać do 2 czerwca  br. włącznie

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Dofinansowanie: do 85% i do 80% w przypadku przedsiębiorstw działających na terenie woj. mazowieckiego

Wysokość dofinansowania:  do 850 tys. PLN

Kiedy: ogłoszenie konkursu 10.10.2016r., rozpoczęcie naboru wniosków 14.11.2016r., zakończenie naboru wniosków 16.12.2016r.

Nazwa konkursu i nr Poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, chcących rozwinąć działalność eksportową oraz uczestniczyć w programach promocji branżowych skierowanych na rynki zagraniczne.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu pozyskanie zagranicznych kontrahentów oraz promocję marki / firmy na rynkach eksportowych, w tym m.in.:

 • Udział w międzynarodowych imprezach targowych w charakterze wystawcy – wynajem stoiska wystawienniczego wraz z jego zabudową oraz obsługą techniczną, reklama w mediach targowych, pokrycie opłat rejestracyjnych, transport oraz nocleg i wyżywienie osób biorących udział w imprezie targowej;
 • Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • Usługi doradcze dot. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy – opracowanie Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Organizacja i udział w zagranicznych misjach wyjazdowych – transport, nocleg oraz wyżywienie osób biorących udział w misji wyjazdowej, udział w seminarium, konferencji, koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych);
 • Organizacja i udział w przyjazdowych misjach gospodarczych –koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych); koszty usług hotelowych dla uczestników misji przyjazdowej;
 • Działania informacyjno- promocyjne – nabycie oraz wytworzenie instalacji oraz elementów dekoracyjnych, nabycie, wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżety, foldery, ulotki, wizytówki).

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, meblarskiej, kosmetycznej, usług prozdrowotnych, sprzętu medycznego , polskich specjalności żywnościowych oraz producenci jachtów i łodzi, maszyny i urządzenia, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze.

  Docelowe branżowe spośród ww. zostaną wybrane niebawem.
 • Przedsiębiorstwa, których produkty wykazują przewagi konkurencyjne na rynkach międzynarodowych.

Terminy: Wnioski można składać do 16 grudnia br. włącznie.

Alokacja: 200 mln PLN

Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw

Dofinansowanie: 85% wartości wydatków kwalifikowalnych
Wysokość dofinansowania: 595 000,00 zł.
Kiedy: konkurs zakończył się 06.10.2015r.; będziemy na bieżąco informować o kolejnych edycjach

Nazwa konkursu i nr. Poddziałania: 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

Przykładowe wydatki kwalifikowalne:

 • doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych,
 • poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);
 • uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);
 • doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
 • doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;
 • wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.

Działania dodatkowe:

 • udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
 • organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;
 • udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;
 • organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Województwo opolskie

GO_GLOBAL.PL. Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

Dofinansowanie: do 85% wydatków kwalifikowanych

Wysokość dofinansowania:  do 150 tys. PLN

Kiedy: kwiecień - czerwiec 2016r.

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, działających w branżach zaliczanych do wysokich i średnich technologii, chcących wprowadzić na rynki zagraniczne nowe produkty, powstałe w wyniku przeprowadzonych prac B+R.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu opracowanie oraz weryfikację strategii wejścia na rynki międzynarodowe, w tym m.in. :

 • Zakup usług doradczych w zakresie opracowania i weryfikacji Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Koszty uczestnictwa w konferencjach – dla maks. 3 pracowników, uczestniczących w realizacji projektu;
 • Koszty promocji projektu – koszty stworzenia obcojęzycznej strony internetowej, publikacji prasowych,
 • Dodatkowe koszty ponoszone w związku z realizacją projektu, w tym m.in. koszty wynajmu i utrzymania budynków, , koszty utrzymania infrastruktury, koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, koszty urządzeń i sprzętu biurowego.

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, chemicznej, farmaceutycznej, maszynowej, medycznej, filmowej itd.

Terminy: Wnioski można składać do 2 czerwca  br. włącznie

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Dofinansowanie: do 85% i do 80% w przypadku przedsiębiorstw działających na terenie woj. mazowieckiego

Wysokość dofinansowania:  do 850 tys. PLN

Kiedy: ogłoszenie konkursu 10.10.2016r., rozpoczęcie naboru wniosków 14.11.2016r., zakończenie naboru wniosków 16.12.2016r.

Nazwa konkursu i nr Poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Konkurs skierowany jest do polskich przedsiębiorców, chcących rozwinąć działalność eksportową oraz uczestniczyć w programach promocji branżowych skierowanych na rynki zagraniczne.

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach konkursu można sfinansować szereg działań, mających na celu pozyskanie zagranicznych kontrahentów oraz promocję marki / firmy na rynkach eksportowych, w tym m.in.:

 • Udział w międzynarodowych imprezach targowych w charakterze wystawcy – wynajem stoiska wystawienniczego wraz z jego zabudową oraz obsługą techniczną, reklama w mediach targowych, pokrycie opłat rejestracyjnych, transport oraz nocleg i wyżywienie osób biorących udział w imprezie targowej;
 • Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • Usługi doradcze dot. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy – opracowanie Strategii Rozwoju Eksportu;
 • Organizacja i udział w zagranicznych misjach wyjazdowych – transport, nocleg oraz wyżywienie osób biorących udział w misji wyjazdowej, udział w seminarium, konferencji, koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych);
 • Organizacja i udział w przyjazdowych misjach gospodarczych –koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów (w tym wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakup usług kateringowych); koszty usług hotelowych dla uczestników misji przyjazdowej;
 • Działania informacyjno- promocyjne – nabycie oraz wytworzenie instalacji oraz elementów dekoracyjnych, nabycie, wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżety, foldery, ulotki, wizytówki).

Premiowane będą projekty / przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące samodzielną działalność B+R lub wdrażają wyniki zleconych / zakupionych prac B+R;
 • Posiadające doświadczenie na rynkach eksportowych;
 • Których produktu, będące przedmiotem projektu, cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją technologii wg Eurostatu)

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • MŚP;
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ICT, meblarskiej, kosmetycznej, usług prozdrowotnych, sprzętu medycznego , polskich specjalności żywnościowych oraz producenci jachtów i łodzi, maszyny i urządzenia, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze.

  Docelowe branżowe spośród ww. zostaną wybrane niebawem.
 • Przedsiębiorstwa, których produkty wykazują przewagi konkurencyjne na rynkach międzynarodowych.

Terminy: Wnioski można składać do 16 grudnia br. włącznie.

Alokacja: 200 mln PLN

Współpraca gospodarcza i promocja

Dofinansowanie: 70% wartości wydatków kwalifikowalnych
Wysokość dofinansowania: 350 000,00 zł
Kiedy: Kolejny nabór planowany jest na IV kwartał 2017r. Termin ten może ulec zmianie. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.


Nazwa konkursu i nr. Działania: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

Typy podmiotów: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) posiadające prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego.

Typ projektu:

 • wsparcie opracowania nowych  modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
 • wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
 • promocja przedsiębiorstw.